Kardozin

Kardozin

Tablet

Deva

Doksazosin mesilat

Ambalaj: 2 mgx20 tablet

: : 4 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

Cardura Tablet: 2 mgx20 tablet; 4 mgx20 tablet(Pfizer);DoksuraTablet: 2 mgx20 tablet; 4 mgx20 tablet(Fako);TenduraTablet: 2 mgx20 tablet; 4 mgx20 tablet(Adeka).

Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde, hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrolde ilk ajanolarak kullanılabilir. Tek antihipertansif ajan ile yeterli derecede kontrolaltına alınamayan hastalarda kalsiyum antagonisti, tiyazit diüretik,bbloker veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörügibi diğer bir ajan ile birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda, benign prostathiperplazisinin (BPH) veya BPH'ye eşlik eden idrar çıkışındaki azalmanın kliniksemptomlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Kinazolinlereaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Doksazosininsuline duyarlığı bozulmuş olan hastalarda insülin duyarlığını artırır. Başdönmesi ve halsizlik veya nadiren şuur kaybı ile kendini gösteren postüralhipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcında bildirilmiştir. Karaciğerfonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Gebelik veya emzirme döneminde doksazosinin güvenirliği henüz saptanmadığından,gebelik ve emzirme döneminde sadece potansiyel yararları olası risklerindenfazla ise kullanılmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, makine kullanmaveya motorlu araç kullanma aktivitelerinde bozulma görülebilir.

Yan Etkileri: Hipertansiyonluhastalarla en sık raslanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ilebirlikte görülen) veya nonspesifik reaksiyonlardır. BPH'de yapılan kontrollüklinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.

Doz Önerisi: Sabah ya da akşam kullanılabilir. Hipertansiyonda olağangünlük doz sınırları günde 1-16 mg’dir. Tedavinin 1 veya 2 hafta süreyle gündebir kez verilen 1 mg ile başlatılması önerilmektedir. Daha sonraki 1 veya 2haftada doz günde 1 kez verilen 2 mg’ye çıkarılabilir. Olağan dozaj günde tekdoz olarak 2-4 mg’dir. BPH’de başlangıç dozu günde 1 kez 1 mg’dir, 2 mg’ye, 4mg’ye ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’ye kadar çıkarılabilir. Önerilendozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.