KardilSR

KardilSR

KardilSR nedir ne için kullanılır, KardilSR nasıl kullanılır, KardilSR ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Diltiazem HCl

Ambalaj:

 60 mgx50 tablet.

Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğu anjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisin profilaktik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Ventriküler Pacemaker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pacemaker kullanılmayan II. veya III. derece atriyoventriküler blok olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olan hipertansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazem karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokard enfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerde dikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanma güvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona göre bu risk faktörü daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı,ödem, artışı, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirozis, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diltiazeminbblokerler ve dijital müstahzarlarıylabirlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisiniartırır.

Doz Önerisi:

 Başlangıçta doz, hastanın gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Günde 1 kez 120 mg dozunda verilir ve günlük doz, yeterli yanıt alınamayan hastalarda çok dikkatli bir şekilde 240 ile 360 mg’ye kadar artırılabilir.Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden yutulmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...