Keppra

Keppra

Film Tablet

UCB

Levetirasetam

Ambalaj: 250 mgx50 tablet

: 500 mgx50 tablet.

Endikasyon: 16 yaşınüstündeki epilepsi hastalarında parsiyel başlangıç nöbetlerinde ek tedaviolarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Levetirasetamaveya diğer pirolidon türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Tedavinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılmasıönerilmektedir. 16 yaşın altındaki hastalarda etkinlik ve güvenirliğineilişkin yeterli kanıt henüz bulunmamaktadır. Böbrek fonksiyonlarında azalmaolan hastalarda advers etkilerin görülme olasılığı artabilir. Gebelik boyuncaçok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Levetirasetam kullanırken anne sütüile besleme önerilmemektedir. Tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında,uyuklama hali veya diğer merkezi sinir sistemi ile ilişkili semptomlargörülebilir. Bundan dolayı bu tür görevleri yapacak kişilerin, kamyon sürücülerininve makine operatörlerinin dikkatli olması gereklidir.

Yan Etkileri: Halsizlik, uyuklama, kazaya bağlı yaralanmalar, başağrısı, iştahsızlık, diyare, hazımsızlık, bulantı, amnezi, ataksi, konvülsiyon,depresyon, baş dönmesi, duygusal dalgalanmalar, saldırganlık, uykusuzluk,sinirlilik, tremor, denge kaybı, deri döküntüleri, çift görme gibi yan etkilergörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bildirilmen bir etkileşmesi yoktur.

Doz Önerisi: Keppraoral yolla alınmalı ve yeterli miktarda su ileyutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ve yemek dışında alınabilir.Günlük doz iki eşit miktardaverilmelidir. Erişkinler ve 16 yaşından büyüklerde başlangıçtaki tedavi dozugünde iki kere 500 mg’dir. Bu doza tedavinin ilk gününden itibarenbaşlanabilir. Günlük doz günde iki kez 1500 mg’ye kadar çıkartılabilir. Dozdeğişimleri 2–4 haftada bir, günde iki kere 500 mg olmak üzere artırılabilirveya azaltılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.