Kefsid

Kefsid

Kapsül

Fako

Sefaklor

Ambalaj: 500 mgx12 kapsül.

Eşdeğeri: LosefarKapsül: 500 mgx12 kapsül(Eczacıbaşı).

Kefsid

Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz

Sefaklor

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL

: : 250 mg/5 mLx100 mL.

Eşdeğeri: CeclorOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Lilly);Losefar Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan otitis media, pnö-moni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefritve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporintürevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastadasefaklor, sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşıaşırı duyarlık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirginderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklordüşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sefaklor vevarfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Doz Önerisi: Kapsüller bir miktar suyla alınmalıdır. erişkinleriçin olağan doz; 8 saat arayla 250 mg’dir. Ciddi enfeksiyonlarda (örneğinpnö-moni) doz iki katına yükseltilebilir. Çocuklarda ö-nerilenolağan doz; üç eşit doza bö-lünmek üzere 20 mg/kg/gün’dür. Daha ciddienfeksiyonlarda (örneğin, otitis media) 40 mg/kg/gün (maksimum 1g/gün) dozunda uygulanması ö-nerilir. otitis media ve farenjit tedavisindegünlük toplam doz, 12 saat arayla uygulanmak üzere iki eşit dozabö-lünebilir. Böbrek yetersizliği durumlarındaKefsiddikkatle uygulanabilir ve genellikledoz azaltılması gerekmez.bhemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda,ö-nerilen tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.