Klax

Klax

Klax nedir ne için kullanılır, Klax nasıl kullanılır, Klax ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Klaritromisin

Ambalaj:

 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx14 tablet.

Endikasyon:

 Farenjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahi drenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontrendikasyon:

 Makrolid Antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla Beraber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gözlenen Yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışları içerir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Ve karbamazepinin klaritromisin ile birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidler Terfenadin ve astemizol ün düzeylerini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Klax FilmTablet: Aç ya da tok karnına alınabilirSolunum yolu ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: erişkinler ve 12 yaşından büyükler için önerilen doz 12 saatte bir 250 mg’dir.ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir(12 saatte bir 500 mg), Bu enfeksiyonlarda ortalama tedavi süresi 7-14 gündür.Mikobakterilere bağlı enfeksiyonlar: erişkin hastalar için önerilen başlangıç dozu 12 saatte bir 500 mg’dir. Bu dozlarla 3-4 haftada yanıt alınamadığında doz iki katına çıkarılabilir (12 saatte bir 1g).Helicobacter Pylori eradikasyonu: erişkin hastalar için önerilen klaritromisin dozu 14 gün süreyle günde 2 ya da 3 kez 500 mg’dir (asit sekresyonunu önleyici bir müstahzar ile birlikte). Kombine kullanılan proton pompası inhibitörü gibi asit sekresyonunu önleyici müstahzar aise kombine tedavi kesildikten sonra 14 gün daha devam edilmelidir(toplam tedavi süresi 28 gün).

Klax Oral Süspansiyon: Aç ya da tok karnına alınabilir,süte karıştırılarak içilebilir. Çocuklarda önerilen doz, 24 saatte 2 kez kilo başına 7.5 mg’dir.Günlük doz 1 g’yi aşmamalıdır.Ortalama tedavi süresi 5-10 gündür. Ancak streptokoksik enfeksiyonlarda, komplikasyon riskinien aza indirmek amacıyla, tedavi 10 günden önce kesilmemelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...