Klavupen

Klavupen

Klavupen nedir ne için kullanılır, Klavupen nasıl kullanılır, Klavupen ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Amoksisilin trihidrat 500 mg, potasyum klavulanat 125 mg

Ambalaj: 15 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakteri türlerinin etkili olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni, ampiyem, akciğer apsesi gibi alt solunum yolları enfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi ürogenital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitli enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle bir çok alerjen duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Böbrek fonksiyon bozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirse, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacın dozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlu görülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Diyare,psödomembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazis bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başına semisentetikpenisilin alan hastalara gö-re raş insidansı yükselebilir. Disülfiramla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Klavunat BID Film Tablet: Erişkinlere ve 12 yaşından büyük (40 kg ve bunun üstündeki) çocuklara, günde 2 kez 1 g’lik 1 Tablet önerilir. Enfeksiyonun Türüne ve ciddiyetine göre doz artırılır.Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14 gündendaha uzun sürdürülmemelidir.Klavupen Süspansiyon: Klavupen Süspansiyon’un 12 yaşın altındaki çocuklarda önerilen dozu, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 25-30 mg/kg/gün’dür.Bu doz 3 eşit doza bölünerek 8 saat arayla uygulanmalıdır.ağır enfeksiyonlarda günlük doz 50 mg/kg’ye kadar yükseltilebilir.Bu doz da günde 3 kez 8 saat aralıklarla verilmelidir. 9 ay 2 yaş arasındaki çocuklara 8 saatte bir 2.5 mL, 2-6 yaş (10-18 kg) arasındaki çocuklara 8 saatte bir 5 mL (156.25 mg)Klavupen Pediatrik Süspansiyon Veya 2.5 mL Klavunat Forte Süspansiyon; 6 yaşın üstündeki (18-40 kg) çocuklara 8 saatte bir 10 mL (312.5 mg)Klavupen Pediatrik Süspansiyon Veya 5 mL Klavunat Forte Süspansiyon Verilmesi önerilir. Yetişkinler Ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mg Klavunat Tablet Verilmesi önerilir. Vücut ağırlığı 40 kg’nin üzerindeki çocuklara yetişkin dozu uygulanmalıdır. Enfeksiyonun Türüne göre tedavi süresine karar verilir.Ancak, hekim kontrolü olmaksızıntedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...