Klavupen

Klavupen

Film Tablet

Toprak

Amoksisilin trihidrat500 mg, potasyum klavulanat 125 mg

Ambalaj: 15 tablet.

Eşdeğeri: KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15Tablet(Bilim);KlavunatFilm Tablet: 625 mgx15Tablet(Atabay).

Klavupen BID

Film Tablet

Amoksisilin trihidrat875 mg, potasyum klavulanat 125 mg

Eşdeğeri: AmoklavinBİD Film Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(Deva);Amoksilav BİD Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(İlsan);AugmentinBİDFilm Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(GSK);BiomentBİD Film Tablet: 625 mgx10 Tablet, 1 gx10 Tablet(Fako);Croxilex-BİDFilm Tablet: 625 mgx10Tablet, 1 gx10 Tablet(İ.E.Ulagay);Klamoks BİD Film Tablet: 1 gx10 Tablet(Bilim).

Klavupen

Oral Süspansiyon

Amoksisilin 125 mg,potasyum klavulanat 31.25 mg

Ambalaj: Pediyatrik (125 mg/31.25mg): Sulandırıldığında 100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışımiçeren şişe

: Fort (250 mg/62.5 mg): Sulandırıldığında100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışım içeren şişe.

Eşdeğeri:

KlavunatOral Süspansiyon: 100 mL(Atabay).

Endikasyon: Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, loberve bronkopnö-moni, ampiyem, akciğer absesi gibi alt solunum yollarıenfeksiyonları; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abortus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi üro-genital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi çeşitlienfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarözellikle bir çok allerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteraluygulamada oral uygulamaya gö-re daha sık gö-rülmüştür. Böbrek fonksiyonbozukluğu amoksisilin ve potasyum klavulanat atılımını geciktirirsede, bozukluk diyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacındozajını azaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastayaoral yoldan uygulanmışsa da plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlugö-rülmedikçe gebelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlersüte geçtiğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,psö-domembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başına semisentetikpenisilin alan hastalara gö-re raş insidansı yükselebilir. Disülfiramile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Klavupen BİD Film Tablet: Erişkinlere ve 12 yaşından büyük (40 kg ve bununüstündeki) çocuklara, günde 2 kez 1 g’lik 1 Tablet önerilir. Enfeksiyonuntürüne ve ciddiyetine göre doz artırılır.Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14 gündendaha uzun sürdürülmemelidir.Klavupen Süspansiyon: Klavupen Süspansiyon’un 12 yaşın altındaki çocuklardaö-nerilen dozu, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 25-30mg/kg/gün’dür.Bu doz 3 eşit doza bö-lünerek 8 saat arayla uygulanmalıdır.ağır enfeksiyonlarda günlük doz 50 mg/kg’ye kadar yükseltilebilir.Bu doz da günde 3 kez 8 saat aralıklarla verilmelidir. 9 ay2 yaş arasındakiçocuklara 8 saatte bir 2.5 mL, 2-6 yaş (10-18 kg) arasındaki çocuklara8 saatte bir 5 mL (156.25 mg)Klavupen Pediyatrik Süspansiyonveya 2.5 mLKlavupen Forte Süspansiyon; 6 yaşın üstündeki (18-40 kg) çocuklara8 saatte bir 10 mL (312.5 mg)Klavupen Pediyatrik Süspansiyonveya 5 mLKlavupen Forte Süspansiyonverilmesi ö-nerilir. Yetişkinlerve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mgKlavupen Tabletverilmesi ö-nerilir. Vücut ağırlığı40 kg’nin üzerindeki çocuklara yetişkin dozu uygulanmalıdır. Enfeksiyonuntürüne gö-re tedavi süresine karar verilir.Ancak, hekim kontrolü olmaksızıntedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.