Klavunat

Klavunat

Film Tablet

Atabay

Amoksisilin 500 mg,potasyum klavulanat 125 mg.

Ambalaj: 15 film Tablet.

Eşdeğeri: KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15Tablet(Bilim);KlavupenFilmTablet: 625 mgx15 Tablet(Toprak).

Klavunat

Oral Süspansiyon

Amoksisilin, potasyumklavulanat

Ambalaj: Pediyatrik (125 mg/31.25mg): Sulandırıldığında 100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışımiçeren şişe

: : Fort (250 mg/62.5 mg): Sulandırıldığında100 mL’lik süspansiyon verebilecek toz karışım içeren şişe.

Eşdeğeri:

KlavupenOral Süspansiyon: 100 mL,KlavupenFort Oral Süspansiyon: 100 mL(Toprak).

Endikasyon: Sinüzit,tonsilit, orta kulak iltihabı; akut ve kronik bronşit, bronkopnö-moni,ampiyem, akciğer apsesi; furonkül/apseler, selülit, yara enfeksiyonları,intraabdominal sepsis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;sistit, piyelonefrit, septik abor-tus, lohusa humması, pelvis enfeksiyonları,şankroid ve gonore gibi üro--genital enfeksiyonlar ve osteomiyelit,septisemi, peritonit, ameliyat sonrası enfeksiyon-ların tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilineaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipteaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlarparenteral uygulamada oral uygulamaya gö-re daha sık gö-rülmüştür.Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ilacın atılımı gecikirse de, bozuklukdiyaliz geciktirecek kadar şiddetli değilse ilacın dozajınıazaltmak gerekmez. Gebelikte sınırlı sayıda hastaya oral yoldan uygulanmışsada plasentadan kolayca geçtiğinden, zorunlu gö-rülmedikçe gebelerdekullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinler süte geçtiğindenemziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,psö-domembranöz kolit, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kandidiyazisbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenisid, amoksisilinin renal tübüler sekreksiyonunuazaltır. Allopürinol ve semisentetik penisilinlerin birliktekullanımı halinde, iki ilacı birlikte alan hastalarda, tek başınasemisentetik penisilin alan hastalara gö-re raş insidansı yükselebilir.Disülfiram ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Klavunat Film Tablet: Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda(40 kg ve bunun üzerindeki çocuklar) günde 3 kez 1 Tablet (8 saatte1 Tablet) şeklindedir.Hekim kont-rolü olmaksızın tedavi 14 günden fazlasürdürülmemelidir.Klavunat Oral Süspansiyon: Klavunatyemek zamanına bağlı olmaksızıniyi absorbe edilir.Pediyatrik süspansiyon: 9 ay2 yaş (7-12 kg) günde 3 kez yarımölçek (2.5 mL) kullanılır. ağır enfeksiyonlarda doz artırılabilir.2-7 yaş (12-25 kg) çocuklarda günde 3 kez bir ölçek (5 mL) kullanılır.Fort süspansiyon: 7-12 yaş arası (25-40 kg) çocuklaragünde 3 kez bir ölçek (5 mL) kullanılır.ağır enfeksiyonlarda doz ikikatına çıkartılabilir.Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazlasürdürülmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.