Klaromin

Klaromin

Film Tablet

Eczacıbaşı

Klaritromisin

Ambalaj: 250 mgx14 Tablet

: : 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Abbott);Klamaxin Film Tablet: 500 mgx14 tablet(İE Ulagay);KlarolidFilm Tablet: 500 mgx14tablet(İlsan);Klax Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Toprak);LaricidFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Biofarma);Macrol Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Sanovel);UniklarFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(MustafaNevzat).

Klaromin

Oral Süspansiyonİçin Granül

Klaritromisin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL

: : 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.

Eşdeğeri: DeklaritOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL(Deva);Klacid Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Abbott);KlaxOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(Toprak);Macrol Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL(Sanovel);UniklarOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL(MustafaNevzat).

Endikasyon: Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnö-moni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun hafiften orta dereceyekadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlartedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylorieradikasyonu için endikedir; bu durum duodenalülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontra Endikasyon: Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gö-ren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğerve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğuolan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununlaberaber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetlirenal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarınınaçılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda,doz ayarı düşünülmelidir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.Emzirenkadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler başağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede bir artış olur. Varfarin,ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibiilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçlarınserum düzeylerini artırabilir. Klaritromisin ve digoksini birliktekullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonlarırapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizolün düzeyleriniartırabilir.

Doz Önerisi: Klaromin Film Tablet: Erişkinlerde ve 12 yaşından büyüklerde önerilendoz 12 saatte bir 250 mg’dir.Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir(12 saatte bir 500 mg). Ortalama tedavi süresi 5-7 gündür. Ancak,streptokoksik enfeksiyonlarda tedavi 10 günden önce kesilmemelidir.Erişkinlerde gö-rülen mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde2x500 mg dozunda kullanılması önerilir.Helicobacter pylori EradikasyonuTedavisi: ÜçlüTedavi: 2x1 g/gün amoksisilin ve 20 mg/gün omeprazol (ya da 30 mg/günlansoprazol) ile birlikte 2x500 mg klaritromisin verilir.Tedavi süresi 10 gündür. İkiliTedavi: 40 mg/gün omeprazol (ya da 2x30 mg/gün lansoprazol) ile birlikte3x500 mg klaritromisin verilir. Tedavi süresi 14 gündür.KlarominOral Süspansiyon: Aç veya tok karnına verilebilir; ayrıca süt ilede alınabilir. Çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesi önerilir.Maksimum doz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetinegöre 5-10 gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gündaha devam edilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 günsürdürülmelidir. Kreatinin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarıyarıya azaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.