Klarolid

Klarolid

Klarolid nedir ne için kullanılır, Klarolid nasıl kullanılır, Klarolid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Klaritromisin

Ambalaj:

 500 mgx14 tablet.

Endikasyon:

 Farenjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.

Kontrendikasyon:

 Makrolid Antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistansolasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla Beraber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Diğer alternatif tedavilerden hiç birininuygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır.Emziren Kadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gözlenen Yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışları içerir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Ve karbamazepinin klaritromisin ile birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede bir artış olur. Warfarin,ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir. Klaritromisin ve digoksini birliktekullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonlarırapor edilmiştir. Makrolidler terfenadin ve astemizol düzeylerini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında 250-500 mg 10-14 gün süreyle; farenjit/tonsilitte 250 mg 10 gün, akut maksiller sinüzitte 500 mg 14 gün. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında 250-500 mg 7-14 gün süreyle; kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 250-500 mg, 7-14 gün süreyle; pnömonilerde 250 mg 7-14 gün sürey-le.Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 250 mg 7-14 gün süreyle verilir. Mikobakteriyel enfeksiyon yetişkin hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 kez 500 mg’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...