Klindan

Klindan

Ampul IM/IV

Bilim

Klindamisin fosfat

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 Ampul

: : 600 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:

300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4mLx1 ampul(İ.E.Ulagay);KlinoksinAmpul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 Ampul(Deva);Meneklin Ampul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4mLx1 ampul(TümEkip).

Klindan

Kapsül

Klindamisin HCI

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: CleocinKapsül: 150 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);ClinKapsül: 150 mgx16 kapsül(İ.E.Ulagay);KlinoksinKapsül: 150 mgx16 kapsül(Deva).

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl; bronşit,pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yolu enfeksiyonları;akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları, erizipel veparonişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit veseptik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endometrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tuboovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Klindamisinya da linkomisine duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrekhastalığı olanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Ortave ağır karaciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenirliği henüz gösterilme-miştir. Klindamisin anne sütünegeçmektedir.

Yan Etkileri: Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nö-romüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nö-romüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir.Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Klindan Ampul: erişkinlerdeçeşitli enfeksiyonlarda 2, 3 ya da 4 eşit dozabö-lünmüş olarak IM/IV yoldan günde 600-1200 mg. Ciddi enfeksiyonlarda2, 3 ya da 4 eşit doza bö-lünmüş olarak IM/IV yoldan günde 1200-2700 mg.2 yaş ve üzeriçocuklarda(koruyucuolarak benzil alkol içerdiğinden 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır)doz, çeşitli enfeksiyonlarda 3-4 eşit doza bö-lünmüş olarak IM/IVyoldan günde kg başına 15-25 mg’dir. Ciddi enfeksiyonlarda 3-4 eşitdoza bö-lünmüş olarak günde kg başına 25-40 mg uygulanır.

bhemolitikstreptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün süreyle devamedilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.