Klipaks

Klipaks

Draje

İ.E. Ulagay

Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg

Ambalaj: 40 ve 100 draje.

Eşdeğeri:

LibraxDraje: 40 ve 100 draje(Onko).

Endikasyon: Mide veduodenum ülserleri, irritabl kolon, spastik kolon, mukuslu kolit,akut enterokolit, akut gastrit, kronik gastrit, gastroduodenitis,gastrointestinal sistem hipermotilitesi, hipersekresyonu, biliyerdiskinezi, üreter spazmı ve diskinezisi, mesane tenezmi ve irritablmesane sendromunda endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlıkişilerde, glokomda, benign prostat hipertrofisinde kontrendikedir.

Uyarılar: Hastaların tedavi sırasındaalkollü içki kullanımından kaçınmaları gerekir. Kullanılış tarzına,alınan miktara ve hastanın duyarlığına gö-re, reaksiyon kapasitesiüzerine etkili olabileceğinden, araç kullanımından kaçınılmalıdır.Geneldeilacın ani olarak kesilmesinden kaçınılmalı ve kademeli olarakazaltılmalıdır. Minör trankilizan ilaçların gebeliğin ilk trimesterindekullanımından, konjenital malformasyon riskini artıracağı düşünülerekkaçınılmalıdır. Laktasyon inhibisyonu yapabilir.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu,kabızlık ve idrar tutukluluğu yapabilir. Tedavinin başlangıcındaözellikle yaşlılarda uyku hali ve kaslarda gevşeme yapabilir. Ayrıcamakülopapüler dö-küntüler, kaşıntı gibi cilt reaksiyonları veakomodasyon bozuklukları yapabilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer psikotropilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Nö-romusküler kas gevşeticiler(kürarizan ilaçlar, miyorelaksanlar), SSS depresanları (özelliklenö-roleptikler) ile birlikte kullanımı etki ve yan etkilerin şiddetlenmesineyol açabilir. Çok nadir olmakla birlikte, oral antikoagülan kullananhastalarda pıhtılaşma üzerine değişik etkiler yapabilmektedir.

Doz Önerisi: Günlük doz 3-4 kez 1-2 drajedir.Yaşlı ve bitkin hastalarda tedaviye günde 1-2 draje ile başlanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.