Lacipil

Lacipil

Tablet

GSK

Lasidipin

Ambalaj: 4 mgx14 Tablet-.

Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde, tek başına veya diğerbblokerlerve diüretikler gibi antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılır.

Kontra Endikasyon: Lasidipine karşı aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Kalsiyum antagonistlerininSA ve AV düğümlerini teorik olarak etkileyebileceği düşünülerekönceden SA ve AV aktivitelerinde anormalliği olan hastalarda dikkatliolunmalıdır.Zayıf kalp rezervi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Karaciğerharabiyeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelikteve emziren annelerde beklenen yararları, fetüs veya yenidoğanüzerindeki ters etki olasılığından fazlaysa kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: En sık raslanan yan etkiler başağrısı, yüzde kızarıklık, ödem, baş dönmesi ve çarpıntıdır. Halsizlik,deri dö-küntüsü (eritem ve kaşıntı), mide bozukluğu, bulantı ve poliürinadiren rapor edilmiştir. Az sayıda hastada gö-ğüs ağrısı ve diş etihiperplazisi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antihipertansif ilaçlarlabirlikte kullanıldığında (örneğin diüretikler vebblokerlerle) lasidipinin hipotansifetkisi artabilir. Simetidinle birlikte verildiğinde plazma düzeyiartabilir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 4 mg’dir.Hergün aynı saatte, tercihen sabahalınmalıdır.Lacipil, yiyeceklere bağlı olmaksızın günün herhangibir zamanında alınabilir. Yaşlılarda başlangıç dozu günde bir kez 2 mg olmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.