Levopront

Levopront

Şurup

Abdiİbrahim

Levodropropizin

Ambalaj: 6 mg/mLx150 mL’lik şişe, 5mL’lik ölçeğiyle birlikte.

Endikasyon: Kuru öksürüğün(nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İlaca karşı bilinen veya kuşkulanılan aşırı duyarlıkolgularında, gebelik ve emzirme dö-nemlerinde, ağır karaciğer yetmezliğiolanlarda, Kartagener sendromu veya siliyer diskinezi gibi mukosiliyertemizlik mekanizmasında azalma olan olgularda kontrendikedir.

Uyarılar: Ciddi böbrek yetmezliği olgularında; yarar/riskoranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Çok seyrek olarak yorgunlukve halsizlik bildirildiğinden, araç kullanma ve herhangi bir makineişletilmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinal sistemde (bulantı, yanma, dispepsi,diyare ve kusma), santral sinir sisteminde (yorgunluk ve/veya asteni,halsizlik, uyuşukluk, baş ağrısı ve vertigo) ve kardiyovaskülersistemde (çarpıntı) gözlenmiştir.Çok seyrek olguda ise deride allerjik reaksiyonlarsaptanmıştır.

İlaç Etkileşimleri: Her ne kadar klinik çalışmalarsüresince benzodiyazepinlerle bir etkileşim gözlenmemişse de,özellikle sedatif ilaç alan duyarlı hastalarda kullanılırken dikkatliolunması gereklidir.

Doz Önerisi: İlacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınmasıönerilir.Erişkinler: Günde 3 kez ve en az 6’şar saat arayla 10 mL (60 mg)şurup (2 ölçek) uygulanır. İlaç, maksimum 7 günlük tedavi dö-neminiaşmamak kaydıyla, öksürük kaybolana kadar ya da hekim önerisinegö-re alınmalıdır.Çocuklar: 2 yaşından büyük çocuklarda, üç eşit doza bö-lünerekve en az 6’şar saat arayla, semptomların şiddetine gö-re günde kg başına3-6 mg uygulanır. 10-20 kg arasında günde 3 kez 3 mL; 20-30 kg arasındagünde 3 kez 5 mL; 30 kg’nin üstünde günde 3 kez 10 mL.Yaşlılar: Levodropropizin dozu yaşlı hastalardadikkatle saptanmalıdır. 10 mL şurup 3.5 g sakaroz içerdiği için, diyabetikhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca, alkil4-hidroksibenzoat(paraben) içerdiğinden, predispoze hastalarda aşırı duyarlık reaksiyonugelişebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.