Levotiron

Levotiron

Tablet

Abdiİbrahim

Levotiroksin sodyum

Ambalaj: 0.1 mgx100 tablet.

Endikasyon: Basit(eutiroid) guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm(miksö-dem, kretinizm ve her yaştaki hastalarda gö-rülen basit hipotiroidizm)tedavisinde (subakut trioiditin iyileşme evresinde gö-rülen geçicihipotiroidizm hariç), hipofizer TSH supresyonu amacıyla, primeratrofi ve tiroid bezinin kısmen ya da bütünüyle eksik olduğu durumlarda,tiroid supresyon testinde diyagnostik amaçla, postoperatuvar tekrarlamayıönlemek amacıyla, fonksiyonel yetmezliğe bağlı primer hipotiroidizmde,tiroiditte, sekonder veya tersiyer hipotiroidizmde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Genelolarak tanısı konmuş ancak tedavi edilmemiş adrenal korteks yetersizliğinde(ki, bu durumda önce bu yetersizliğin tedavisi yapılır, kısa birsüre sonra T4tedavisi eklenir), tedavi edilmemiş tirotoksikozdave levotiroksine karşı oluşmuş aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Fetüse zarar verme riski taşımaksızın,gebelikte kullanılabilir. Laktasyon üzerine kesin etkisi bilinmemektedir.Anne sütüyle az miktarda atılmak-la birlikte, terapö-tik dozlardabebek üzerinde etkili olmayacağı gö-rüşü hakimdir.

Yan Etkileri: İştahta ve menstrüel periyoddadeğişiklikler, gö-ğüs ağrısı, diyare, tremor, baş ağrısı, irritabilite,huzursuzluk, taşikardi ve kardiyak aritmiler, sıcağa karşı hassasiyet,uykusuzluk, aşırı terleme, kusma, kilo kaybı gibi hipertiroidizmbelirtilerine yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri: Kolestiraminile levotiroksinin en az 4 saat arayla alınmalıdır. Diabetes mellitusolgularında, levotiroksin, insülin ya da oral hipoglisemik ilaçlarıngereksinmesini artırabilir. Tiroid müstahzarları antikoagülanlarınaktivitesini artırabilir. Levotiroksin, dijitalis müstahzarlarınınetkisini azaltabilir. Estrojenler, tiroksin bağlayıcı globülinlerinserum düzeylerini yükseltebilir. Fenobarbital, teorik olarak levotiroksininhepatik degradasyonunu artırabilir. Levotiroksin tedavisi sırasındafenitoin IV yoldan uygulanmamalıdır. Tiroid müstahzarları sempatomimetikaminler ya da trisiklik antidepresanların etkilerini artırabilir.T4’ün periferde T3’e dö-nüşümünü kısmen ya da tamameninhibe edici ilaçlar,bblokerler, yüksek dozda propiltiourasil, bazıX-ışınları kontrast maddeleri ve deksametazon, levotiroksinin terapö-tiketkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: Basit guatr, tiroidit ve postoperatif tekrarıönleme tedavisinde günde 1 Tabletle başlanır ve doz günde 2 tabletekadar artırılabilir. Ender olarak daha yüksek dozlar uygulanabilir.Hipotiroidizmde günlük ilaç gereksinimi hastadan hastaya değişebilir.Genelde ½ Tabletle başlanmalı ve her 2-3 haftada bir ¼ Tablet artırılmalıdır.Uzun süreli miksö-dem (özellikle de kardiyovasküler bozukluklarsözkonusuysa) durumlarında doz dikkatle ayarlanmalıdır. Böyle durumlarda¼ Tabletle başlanmalı ve günlük maksimum doz 100-200mg tiroksin (T4) olacakşekilde düzenlenmelidir. tedavinin ilk dört haftası sonunda; klinikve laboratuvar bulgularına gö-re müstahzarın dozu yeniden ayarlanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.