Leunase İnj.

Leunase İnj.

Leunase İnj. nedir ne için kullanılır, Leunase İnj. nasıl kullanılır, Leunase İnj. ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

lAsparaginaz

Ambalaj:

 10.000 KUx1 Flakon.

Endikasyon:

 Akut lenfoblastik-semiler, akut miyeloblastik lösemiler, lösemik menenjitler veNonHodgkin lenfomalarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Karaciğer Yetmezliği, pankreatit, Quincke ödemi, lasparaginaz duyarlılığına bağlı şok, gebelik ve laktasyon döneminde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Bu tedavi diyabetlilerde hastalığı ağırlaştırılabilir. Reindüksiyon sırasında alerjik reaksiyonları önlemek için 24 ile 48 saat süreyle koruyucu kortizon tedavisi uygulanır.

Yan Etkileri:

 Bazan bulantı kusma,nadiren diyare gibi gastrointestinal belirtiler; febril reaksiyonlar,ürtiker benzeri döküntüler, kızarıklıklar ve kaşıntı reaksiyonları gibi immüno alerjik belirtiler; Quincke ödemi; daha ziyade hiperkolesterolemi,hipoalbüminemi, bazan hiperbilirubinemi, alkali fosfatazlar yükselme, çok nadiren sarılık tipi klinik olgular gibi karaciğer fonksiyon bozuklukları; tedavinin kesilmesi ile hemen düzelebilenhipofibrinemi gibi pıhtılaşma bozukluğu; ekzokrin ve endokrin(diyabet) gibi pankreas bozuklukları; çok nadiren akut pankreatit,hipoglisemi, amenore ve azospermi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol, kolşisin, probenesid ve sefoperazon ile etkileşebilir. lAsparaginaz kan şekeri düzeyini değiştirebileceğinin, oral antidiyabetikler ya da insülin ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir.Kortikosteroidler, kortikotropin ya da vinkristinin lAsparaginazile birlikte kullanımı lAsparaginazın hiperglisemik etkisiniartırabilir. lAsparaginaz immünosüpresif ilaçların ve radyoterapininetkisini artırabilir. Plazma asparajin düzeyi normal değerinin altında olduğunda metotreksatın etkisi azalır. Bu yüzden lAsparaginaz metotreksat ile birlikte ya da ondan hemen önce kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Çoğunlukla günde veya iki günde bir 50-200 IU/kgIV olarak uygulanır. Doz hastanın yaşına veya semptomların şiddetine göre ayarlanabilir.Leunase inj.sadece damla damla yavaş IV enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...