Leunase İnj.

Leunase İnj.

Flakon

Onko

lAsparaginaz

Ambalaj: 10.000 KUx1 Flakon.

Endikasyon: Akut lenfoblastiklö-semiler, akut miyeloblastik lö-semiler, lö-semik menenjitler veNonHodgkin lenfomalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Karaciğeryetmezliği, pankreatit, Quincke ödemi, lasparaginaz duyarlığınabağlı şok, gebelik ve laktasyon dö-neminde kontrendikedir.

Uyarılar: Bu tedavi diyabetlilerde hastalığıağırlaştırabilir. Reindüksiyon sırasında alerjik reaksiyonlarıönlemek için 24 ile 48 saat süreyle koruyucu kortizon tedavisi uygulanır.

Yan Etkileri: Bazan bulantıkusma,nadiren diyare gibi gastrointestinal belirtiler; febril reaksiyonlar,ürtiker benzeri dö-küntüler, kızarıklıklar ve kaşıntı reaksiyonlarıgibi immünoalerjik belirtiler; Quincke ödemi; daha ziyade hipokolesterolemi,hipoalbüminemi, bazan hiperbilirubinemi, alkali fosfatazlardayükselme, çok nadiren sarılık tipi klinik olgular gibi karaciğerfonksiyon bozuklukları; tedavinin kesilmesiyle hemen düzelebilenhipofibrinemi gibi pıhtılaşma bozukluğu; eksokrin ve endokrin(diyabet) gibi pankreas bozuklukları; çok nadiren akut pankreatit,hipoglisemi, amenore ve azospermi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol, kolşisin, probenesidve sulfoperazon ile etkileşebilir. lAsparaginaz kan şekeri düzeyinideğiştirebileceğinden, oral antidiyabetikler ya da insülin ilebirlikte kullanıldığında bu ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir.Kortikosteroidler, kortikotropin ya da vinkristinin lAsparaginazile birlikte kullanımı lAsparaginazın hiperglisemik etkisiniartırabilir. lAsparaginaz immünosüpresif ilaçların ve radyoterapininetkisini artırabilir. Plazma asparajin düzeyi normal değerininaltında olduğunda metotreksatın etkisi azalır. Bu yüzden lAsparaginazmetotreksat ile birlikte ya da ondan hemen önce kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Çoğunlukla günde veya iki günde bir 50-200 IU/kgIV olarak uygulanır. Doz hastanın yaşına veya semptomların şiddetinegö-re ayarlanabilir.Leunase inj.sadece damla damla yavaş IV enjeksiyon yoluylauygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.