Leucovorin Atafarm

Leucovorin Atafarm

Flakon

Atafarm

Lö-kovorin kalsiyum

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 Flakon

: : 100 mg/10 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: Kalsiyumfolinat Ebewe Flakon: 100 mg/10 mLx1 flakon(Liba);Calcium Leucovorin DBL Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 100 mg/10 mLx1 Flakon(Orna);Leuco-vorin Teva Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 100 mg/10 mLx1 Flakon(Med İlaç);RescuvolinFlakon: 50 mg/10 mLx1 flakon(Med İlaç).

Endikasyon: Metotreksatgibi folik asit antagonistleriyle yapılan sitotoksik kemoterapininardından antidot olarak kullanılır. Ayrıca, folat eksikliğinebağlı megaloblastik anemilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: B12vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nö-betlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir.Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.

Doz Önerisi: Yüksek Doz Metotreksat Tedavisinden Sonra Lö-kovorinKurtarma Tedavisi: Kurtarıcı lö-kovorin tedavisi için dozlar, 4 saatsüreyle intravenöz enfüzyonla uygulanan 12-15 g/m2metotreksatdozunu esas alır. Kurtarıcı lö-kovorin dozu, metotreksat enfüzyonununbaşlatılmasından 24 saat sonra başlamak üzere her 6 saatte bir uygulanan10 doz 15 mg lö-kovorindir (yaklaşık 10 mg/m2).Folik Asit EksikliğineBağlı Megaloblastik anemi: Her gün 1 mg’ye kadar bir doz parenteral yoldan uygulanmalıdır.İleri Kolorektal Kanser: Lö-kovorin, 5 gün art arda 370mg/m2dozuyla yavaş IV enjeksiyonla uygulanan florourasildenhemen önce 200 mg/m2dozuyla yavaş IV enjeksiyonla uygulanmasıönerilir. Bu 5 günlük tedavi kürü, hastanın bir önceki tedavi kürününtoksik etkilerinden tamamen kurtulmuş olması koşuluyla 4 haftalıkaralarla (28 günlük) tekrar edilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.