Leukeran

Leukeran

Tablet

GSK

Klorambusil BP

Ambalaj: 2 mgx25 Tablet

: : 5 mgx25 Tablet.

Endikasyon: Hodgkinhastalığı, nonHodgkin lenfomanın belirli şekilleri, kronik lenfositiklö-semi, Waldenström makroglobulinemisi, ilerlemiş over adenokarsinomasıhastalıklarının tedavisinde endikedir.Klorambusil meme kanserli hastalarınbir bö-lümünde önemli bir terapö-tik etkiye sahiptir.

Kontra Endikasyon: Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara gö-re yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir. Klorambusile karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Klorambusil aktif bir sitotoksikajan olup, ancak bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli doktorlarınkontrolü altında kullanılabilir. Böbrek fnoksiyon yetmezliği kanıtıbulunan hastalar dikkatle kontrol altında tutulmalıdır. Karaciğerfonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun azaltılması düşünülmelidir.Gebelik sırasında ve özellikle ilk 3 ay içinde klorambusil kullanımındanimkan varsa kaçınılmalıdır. Klorambusil uygulanan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri: En sıkraslanan yan etki kemik iliği supresyonudur. Bulantı, kusma, diyareve oral ülserasyon gibi gastrointestinal bozukluklar nadiren meydanagelir.

İlaç Etkileşimleri: Fenilbutazon kullanan hastalarda,artmış klorambusil toksisitesi olasılığı nedeniyle, standart klorambusildozlarının azaltılmasının gerekebileceği hayvan çalışmalarındagösterilmiştir.

Doz Önerisi: YetişkinlerdeHodgkin hastalığı tedavisindetek ajan olarak kullanıldığındatipik doz 4-8 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir.NonHodgkin lenfoma: Tek ajan olarak kullanıldığındanormal doz başlangıçta 4-8 hafta süreyle günde 0.1-0.2 mg/kg’dir.Kronik lenfositik lö-semi: Tedavinin başlangıcında, totallö-kosit sayısı 1000/mL’yedüşünceye kadar günde 0.15 mg/kg dozunda uygulanır.Waldenström makroglobulinemisi: Başlangıç dozlarının lö-kopenioluşuncaya kadar günde 6-12 mg olması ve bunu süresiz olarak günde2-8 mg’lik dozların izlenmesi önerilir.Over karsinoması: Tek ajan olarak kullanıldığındatipik doz 4-6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir.İlerlemiş meme kanseri: Tek ajan olarak kullanıldığındatipik doz 6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir.Çocuklar: Leukerançocuklarda Hodgkin hastalığıve nonHodgkin lenfoma tedavilerinde erişkinlerle aynı doz şemalarındakullanılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.