Leucomax

Leucomax

Flakon

ScheringPlough

Molgramostim

Ambalaj: 150mgx1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü Ampul

: : 300mgx1 Flakonve 1 mL’lik çö-zücü Ampul

: : 400mgx1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü ampul.

Endikasyon: Sitotoksikkemoterapi nedeniyle gelişen nötropeniyi gidererek, enfeksiyonriskinin azaltılması ve böylelikle kemoterapi uygulamalarınadaha iyi uyumun sağlanması; miyelodisplastik sendromlar ve aplastikanemi gibi diğer kemik iliği yetmezliği durumlarında lö-kopeni nedeniylegelişen enfeksiyon riskinin azaltılması; otolog ve singeneik kemikiliği transplantasyonlarında kemik iliği iyileşmesinin hızlandırılması;HIV enfeksiyonu dahil olmak üzere enfeksiyon bağıntılı lö-kopenihastalarının miyeloider iyileşmesinin hızlandırılması; AIDS nedeniylegelişen sitomegalovirüs renititlerinin tedavisinde kullanılangansiklovire (DHPG) bağlı gelişen nötropeninin tedavisinde adjuvantedavi olarak ve öngö-rülen gansiklovir dozajına ulaşılabilmesininsağlanmasında endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlıköyküsü olanlarda kontrendikedir. Miyeloid malignitesi olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Molgramostim, onkolojik ve hematolojikbozuklukları veya enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde deneyimlibir doktorun denetiminde kullanılmalıdır. İlk doz yakın medikalgö-zetim altında uygulanmalıdır. Molgramostim alan hastalardaanafilaksi, anjiyoödem veya bronkonstrüksiyon gibi akut, ciddi, yaşamıtehdit eden aşırı duyarlık reaksiyonları gö-rülmüştür. Gebelikleilgili klinik bilgi olmadığından, hastaya olan terapö-tik yararı,fetüse potansiyel riskinden ağır basmalıdır. İnsandan sütle atılımıkonusunda bir bilgi yoktur.Emziren kadınların emzirmesi önerilmemektedir.

Yan Etkileri: Ender olarak ciddi veya hayatıtehdit edici yan etkiler gö-rülür. Bütün endikasyonlarda gö-rülenen sık istenmeyen yan etkiler ateş, bulantı, dispne, diyare, dö-küntü,titreme, kusma, halsizlik, iştahsızlık, kasiskelet ağrısı ve astenidir.

İlaç Etkileşimleri: Serum albumininesıkı bağlanan ilaçlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlamasıyapmak gerekebilir.

Doz Önerisi: Günlük doz endikasyona gö-re saptanmalıdır. Ortalamadoz 3-10mg/kg’dir. Maksimum günlük doz 10mg/kg’yi geçmemelidir.Kanser kemoterapisindegünde 5-10mg/-kg SC olarak uygulanır. Tedavi,son kemoterapi dozundan 24 saat sonra başlamak üzere, 7-10 gün süreyledevam etmelidir. Tedaviye 5mg/kg’lik dozla başlanabilir.Aplastik anemi/miyelodisplastiksendromlardagünde 3mg/kg SC olarak uygulanır. Lö-kositler üzerindekiilk terapö-tik yanıtı gözlemlemek için genellikle 2-4 günlük bir süregereklidir.Kemik iliği transplantasyonunda4-6 saatlik enfüzyonlar halindegünde 10mg/kg hesabıyla IV enfüzyonla verilir.Transplantasyondan bir gün sonra başlanır ve mutlak nötrofil sayısı1000/mm3 olana dek devam edilir.Maksimum uygulama süresi 30 gündür.Enfeksiyon bağıntılı lö-kopeni(HIV enfeksiyonu dahil): Günde 1-5mg/kg SC olarak uygulanır. Zidovudin veya zidovudinve interferonakombinasyonuylatedavi olan AIDS’li hastalarda günde 1-3mg/kg SC olarak önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.