Libavit K

Libavit K

Ampul

Liba

K3vitamini(Menadion sodyumbisülfit)

Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.

Endikasyon: Menadion(K3vitamini) K vitamininin sentetik analoğudur ve K vitamininemilim ve sentezinin tam olarak oluşmadığı durumlarda gelişen (safrafistülleri, obstrüktif sarılık, ülseratif kolit, çö-liyak hastalığı,bağırsak rezeksiyonu, pankreasın sistik fibrozu, bölgesel enteritve antibakteriyel tedavi) hipoprotrombinemide kullanılır. Ayrıcasalisilat uygulanımı ile oluşan hipoprotrombinemide de endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlıkişilerde kullanılmamalıdır. Gebeliğin son 2-3 haftası içinde gebelereve yenidoğanlara menadion verilmemelidir.

Uyarılar: K vitamini analogları yüksekdozda verildiğinde bilirubinemiye neden olur. Yenidoğanlardahemolitik anemi, hemoglobinüri, beyin hasarı ve ölüm gö-rülebilir.Gebeliğin son 2-3 haftasında kullanıldığında, yeni doğacaklardatoksik reaksiyonlara neden olabilir.Süte geçtiğinden, bu durum emzirenannelerde dikkate alınmalıdır. Yavaş IV enjeksiyon yalnızca kumarintipi antikoagülanların aşırı dozlarına bağlı ölümcül kanamalardakullanılmalıdır. 20 mg’yi aşan tek dozlar veya 40 mg’nin üzerindekitoplam dozlar antikoagülan tedavisini güçleştirir, üstelik herhangibir yarar da sağlamaz.Gerekli gö-rüldüğü durumlarda SC kullanılabilir.

Yan Etkileri: Allerjikreaksiyonlar gö-rülebilir. Enjeksiyon yerinde ağrı oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Antikoagülanlarınetkilerini antagonize eder. Mineral yağlar, kolestiramin, menadionunemilimini azaltabilir.

Doz Önerisi: Erişkinlere günde bir veya iki kez 5-15 mg, çocuklaraise günde bir veya iki kez 5-10 mg SC, IM veya IV yoldan uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.