Libradin

Libradin

Modifiye Salımlı Kapsül

Gürel

Barnidipin HCl

Ambalaj: 10 mgx30 kapsül

: : 20 mgx30 kapsül.

Endikasyon: Hafiforta dereceli esansiyel hipertansiyon tedavisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Barnidipine veya herhangi bir dihidropiridine karşıbilinen aşırı duyarlılık. Karaciğer yetersizliği. Ağır böbrek fonksiyonbozukluğu (kreatinin klirensi <10 mL/dak).Unstabil anjina pektoris ve akutmiyokard enfarktüsü (ilk 4 haftada). Tedavi edilmemiş kalp yetersizliği. GüçlüCYP3A4 inhibitörleri ile kombinasyon halinde kullanıldığında, barnidipinin kandüzeyleri artabilir. Bu nedenle, antiproteazlar, ketokonazol, itrakonazol,eritromisin ve klaritromisin ile birlikte kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hafiforta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bir kalsiyum antagonistinin negatifinotropik etki gösteren bir ilaçla kombinasyonu, yüksek risk taşıyan hastalarda(örneğin; miyokard enfarktüsü hikayesi olan hastalar) kardiyak dekompansasyon,hipotansiyon veya ek miyokard enfarktüsüne yol açabilir. 18 yaşın altındakiçocuklara ilişkin veri bulunmadığından, barnidipin çocuklardakullanılmamalıdır. Gebelik sırasında yalnızca yararın fetus üzerindekipotansiyel riskten üstün olması durumunda kullanılabilir. Barnidipin kullanımısırasında meme ile beslenme önerilmemektedir.

Yan Etkileri: Periferik ödem, sıcak basması, baş ağrısı, başdönmesi/vertigo, çarpıntı görülebilir. Deri döküntüsü ile alkalin fosfataz veserum transaminazındaki geri dönüşümlü artış, diğer dihidropiridinlerin bilinenyan etkileridir. Bazı dihidropiridinler, nadiren prekordiyal ağrı ya da anjinapektorise yol açabilir. Çok nadiren, önceden anjina pektorisi olan hastalarda,bu atakların sıklığı, süresi ya da şiddeti artabilir. İzole miyokard enfarktüsüolguları gözlenebilir.

İlaç Etkileşimleri: Barnidipin ve diğer antihipertansif ilaçların birlikteuygulanması, kan basıncında ileri ölçüde düşmeye neden olabilir. Hafif CYP3A4inhibitörleri ya da indükleyicileri ile birlikte kullanım durumunda dikkatlidavranılmalıdır. CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanım, barnidipindozajının 20 mg'a yükseltilmesi için engelleyici bir faktördür. Simetidin ilebirlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Fenitoin, karbamazepin verifampisin gibi enzim indükleyici ilaçlarla birlikte uygulandığında daha yüksekbir barnidipin dozu gerekli olabilir. Tüm vazodilatör ve antihipertansifajanlarda olduğu gibi, birlikte alkol alımı etkilerini güçlendirebileceğindendikkatli olunmalıdır. Greyfurt suyu ile uygulandığında barnidipin kinetiğindeorta dereceli bir etki gözlenmiştir.

Doz Önerisi: 18 yaş üstü yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu,sabahları alınmak üzere günde bir kez 10 mg'dır. Gerekli görüldüğü takdirdedozaj, günde bir kez 20 mg'ye çıkartılabilir. Dozajı artırma kararı, yalnızcabaşlangıç dozajında tam stabilite elde edildikten sonra alınabilir. Bu,genellikle 3-6 haftalık bir süreyi kapsar.Kapsüller, tercihen bir bardak su ile alınır.Libradin, yemekten önce, yemek sırasındave yemekten sonra alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.