Liberate

Liberate

Flakon

Biem

Faktör -ViII

Ambalaj: 350 IUx1 Flakon ve 1enjeksiyonluk su ampulü.

End.: FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır hemofiliAhastalarının %10-20’sinde gö-rülen ve güçlü tepki veren tipte faktörViII inhibitö-rü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur.Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.

Uyarılar: Faktör ViII ile hemofiliA tedavisi bir uzman hekimtarafından yapılmalıdır.Bir alerjik ya da anafilaktik reaksiyon gelişiminde,hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğer şok gelişirse, semptomatiktedavi başlatılmalıdır. HemofiliA, hemen hemen sadece erkeklerdegö-rülen bir hastalıktır. Bunun için gebelerde faktör ViII’in güvenirliğikontrollü olarak denenmemiştir. Kesin gerekmedikçe gebelerde velaktasyon dö-neminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Aler--jik ve anafilaktik reaksiyonlarender gö-rülür. Pruritus, yaygın ürtiker, gö-ğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Sadece intravenöz yolla kullanılır. Herhangi bir uygulamaiçin gereken doz hastanın hemofilik durumuna ve tedavinin amacına bağlıdır.Genel bir uygulama olarak, aktif kanama olmayan hastalara 8 saatte bir 8-10IU/kg’lik minimum bir doz verilmesi düşünülmelidir. Büyük kanamalarıntedavisinde ya da bir cerrahi girişime hazırlık için bu doz 20-50 IU/kg olarakverilebilir. Bu tür durumlarda plazma faktör VIII düzeylerinin izlenmesiönerilmektedir. Çocuklarda ortalama olarak 1 IU/kg’lik doz, 1.5-2.0 IU/100 mLplazma düzeyinde artış oluşturur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.