Linkoles

Linkoles

Ampul IM/IV

Aroma

Linkomisin HCl

Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ve 50 Ampul.

Eşdeğeri: Lincocin Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkomed Ampul: 600 mg/2mLx1 ampul(Koçak);LinkomisinİE Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(İ.E.Ulagay);LinosinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Deva).

Endikasyon: Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnö-moni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir.Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (ö-zellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı ö-nerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/mL arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lö-kopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotikö-dem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları StevensJohnsonsendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deridö-küntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatifve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitusbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Linkomisinin, nö-romuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nö-romuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları ö-nerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi: IM uygulama: Büyüklerdehafif enfeksiyonlarda 24 saatte bir 600 mg (1 Ampul);ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir veya daha sık 600 mg.Çocuklardahafif enfeksiyonlarda kilo başına10 mg hesabıyla 24 saatte bir enjeksiyon. Ağır enfeksiyonlarda kilobaşına 10-20 mg hesabıyla 12 saatte bir veya daha sık enjeksiyon.IV uygulama: Büyüklerde8-12 saatte bir 600 mg (1 Ampul)damardan kullanırken 250 mL veya daha fazla %5 dekstrozun sudaki solüsyonunaya da izotonik sodyum klorür solüsyonuna katılarak, enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır.Çocuklardagünde kilo başına 10-20 mg’lik doz, 2-3 doza bö-lünerekyukarıda tarif edilen enfüzyon şeklinde, 8-12 saatte bir uygulanmalıdır.Daha ağır enfeksiyonlarda yukarıdaki dozlar artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.