LinkomisinİE

LinkomisinİE

Ampul IM/IV

İ.E. Ulagay

Linkomisin HCl

Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:

LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Aroma);Linkomed Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);LinosinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Deva).

Endikasyon: Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnö-moni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir.Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (ö-zellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı ö-nerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/ml arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lö-kopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotikö-dem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları StevensJohnsonsendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deridö-küntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatifve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitusbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Linkomisinin, nö-romuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nö-romuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları ö-nerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi: IM uygulama: erişkinlerdeciddi enfeksiyonlarda her 24 saatte bir 600 mg(1 Ampul); daha ciddi enfeksiyonlarda her 12 saatte bir veya dahasık olarak 600 mg (1 Ampul) IM enjeksiyonla uygulanır.1 ayın üzerinde çocuklardaciddi enfeksiyonlarda her 24saatte bir veya daha sık olarak 10 mg/kg tek IM enjeksiyon; daha ciddienfeksiyonlarda her 12 saatte bir veya daha sık olarak 10 mg/kg tekIM enjeksiyon uygulanır.IV uygulama: erişkinlerdeciddi enfeksiyonlarda her 8-12 saatte bir 600 mg(1 Ampul)-1 g dozlar verilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda bu dozlarıartırmak gerekebilir.Yaşamı tehdit eden durumlarda günlük 8 g’ye kadarIV dozlar verilmiştir. IV dozlar, 1 gLinkomisin İ-E100 mL uygun çö-zelti içinde olacakşekilde dilüe edilmeli ve 1 saatten daha kısa olmayan bir süreyleenfüze edilmelidir.1 ayın üzerindeki çocuklardaenfeksiyonun şiddetine bağlıolarak 10-20 mg/kg/gün, bö-lünmüş dozlarda, erişkinlerde tarif edildiğigibi enfüze edilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.