Linkomed

Linkomed

Ampul

Koçak

Linkomisin HCl

Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: Lincocin Ampul: 600 mg/2mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Aroma);LinkomisinİE Ampul: 600 mg/2mLx1 ampul(İ.E.Ulagay);Linosin Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Deva).

Endikasyon: Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnö-moni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir.Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (ö-zellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı ö-nerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/mL arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lö-kopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotikö-dem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları StevensJohnsonsendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deridö-küntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatifve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitusbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Linkomisinin, nö-romuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nö-romuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları ö-nerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi: LinkomedAmpulIM olarak veya IV enfüzyonyoluyla verilir.IMuygulama: Yetişkinlerin enfeksiyonlarında24 saatte bir 600 mg (2 mL) uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda ise aynı doz12 saatte bir verilir. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise şiddetli enfeksiyonlarda24 saatte bir 10 mg/kg dozunda uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda aynı doz12 saatte bir uygulanır.IVuygulama: Yetişkinlerde IV dozenfeksiyonun şiddetine göre ayarlanır. Şiddetli enfeksiyonlarda 600-1000 mg’likdoz 8-12 saat ara ile uygulanabilir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günlükdoz 8 g’ye kadar yükseltilebilir. IV dozlar (baz madde üzerinden), 1 glinkomisinin en az 100 ml uygun bir çözeltiye katılması ve en az 1 saatliksürede enfüzyon şeklinde uygulanır. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise, günlük10-20 mg/kg’lık dozlar enfeksiyonun şiddetine göre bölünmüş dozlar halinde veyukarıdaki tabloya göre verilir. Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olanhastalarda doz, normal dozun %25-30’u kadar azaltılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.