Lipitaksin

Lipitaksin

Film Tablet

Fako

Atorvastatin

Ambalaj: 10 mgx30 tablet

: : 20 mgx30 tablet

: : 40 mgx30tablet.

Eşdeğeri: Ator Film Tablet: 10 mgx30tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Sanovel);Kolestor Film Tablet: 10 mgx30tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Eczacıbaşı);Lipitor Film Tablet: 10 mgx30tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Pfizer);Saphire Film Tablet: 10 mgx30tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Aset);Tarden Film Tablet: 10 mgx30tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Mecom).

Endikasyon: Diyete ve diğer farmakolojik olmayan önlemlere yanıtınyetersiz olduğu durumlarda, primer hiperkolesterolemi, kombine (miks)hiperlipidemi ile heterozigot ve homozigot familyal hiperkolesterolemilihastalarda yükselen total kolesterol, LDlkolesterol, apolipoprotein B vetrigliseritlerin düşürülmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Kontra Endikasyon: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde, emzirirken veuygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olankadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Atorvastatin tedavisine başlamadan öncehiperkolesteroleminin uygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybıile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesigerekir.

Yan Etkileri: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni,konstipasyon, diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji,miyalji, göğüs ağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit,üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi: Genelde başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Dozaralığı günde bir defa 10-80 mg’dir. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemeklebirlikte veya ayrı olarak verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.