Lithuril

Lithuril

Kapsül

Koçak

Lityum karbonat

Ambalaj: 300 mgx100 kapsül.

Endikasyon: Manikdepresif hastalık ve maninin profilaksi ve tedavisinde, rekürentdepresyonun sürek tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ciddiböbrek veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda, ciddi dehidratasyonda,hiponatremili hastalarda ve diüretik kullananlarda, lityum toksisitesiriski olduğundan kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Tremor, ataksi, halsizlik, sersemlik, kusma, diyaregibi lityum toksikasyonu bulguları oluşursa ilaç kesilmeli ve gereklitedavi yapılmalıdır. Zihinsel ve fiziksel faaliyetleri azaltabileceğinden,araba kullanma gibi dikkat isteyen işlerde çalışanlar uyarılmalıdır.Gebeliksırasında fetusa zarar verebileceğinden kullanılmamalıdır.Süte geçtiğinden, lityum kullanılırkenemzirme yapılmamalıdır.

Yan Etkileri: Tedavininbaşlangıcında tremor, poliüri ve susama gibi belirtiler olabilirve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç günündegeçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir. Bu yan etkilergenellikle tedavi sırasında veya doz azaltılarak düzelir. Eğer devamederse, tedavi kesilmelidir. Epileptiform ataklar, baş dönmesi,konfüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistagmus gibi SSS; aritmi, hipotansiyonve kollaps gibi kardiyovasküler; iştahsızlık, bulantı, kusma, diyaregibi gastrointestinal; oligüri, poliüri gibi üriner sistem ve follikülit,alopesi gibi dermatolojik reaksiyonlar, serum lityum düzeyinebağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Lityum tuzlarınınhaloperidol ile birlikte yüksek dozlarda kullanılması halinde ensefalopatisendromu ortaya çıkabilir. Bu sendromun ilk belirtileri gö-rülenhastalarda haloperidol tedavisi hemen durdurulmalıdır. Haloperidolve lityumun sürekli birlikte kullanımı sonucu birkaç hastada irreversiblbeyin harabiyeti gözlenmiştir. Lityum nö-romusküler blokerlerlebirlikte kullanılırsa, onların etkisini uzatabilir. İndometasinve piroksikamın, serum lityum düzeylerini artırdığı bildirilmiştir.Diüretik ve ACE inhibitörlerinin sodyum kaybına neden olmalarındandolayı, lityum klirensi azalabilir ve intoksikasyona neden olabilir.Lityumun antipsikotiklerle birlikte kullanımı durumunda tardifdiskinezi riskinin arttığı bilinmektedir.

Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, akut manik atakta 1200-1800mg/gün olup, günlük total doz 3-4 kerede verilmelidir. Bu dozlarda genellikle0.8-1.2 mEq/l arasında etkili bir serum düzeyi sağlanır. Sürek tedavisindeise günlük 900-1200 mg’lik dozlarla 0.6-1.0 mEq/l arasında etkili serumdüzeyleri sağlanmaktadır. Başlangıçta haftada 2 kez lityum düzeyleribelirlenerek uygun doz bulunmalı, uzun süreli tedavide ise en az 2ayda bir serum düzeyleri kontrol edilmelidir. Sürek tedavisinde0.5-0.75 mEq/l arasındaki serum düzeyi etkili koruma sağlamaktadır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.