Liquemine

Liquemine

Flakon IV

Roche

Heparin sodyum

Ambalaj: 25000 IU/5 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: NevparinFlakon: 25000 IU/5 mLx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Endikasyon: Tromboz,tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozlarınönlenmesinde endikedir.Heparin sindirim yolunda tahrip olduğundan, parenteralyoldan verilir.

Kontra Endikasyon: Ağır trombositopeni,ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit), malign hipertansiyon(sistolik 200 mm Hg’den yukarısı), gastrointestinal ülser, göz, beyinve omurilik ameliyatları, subakut bakteriyel endokarditte ve heparineaşırı duyarlıkta kontrendikedir.

Uyarılar: Hepatopativarlığında (heparine duyarlık artar) veya prostat, karaciğer vesafra yolları ameliyatlarından sonra kullanılırken çok dikkatliolunmalıdır. Gebelikte heparinin zararlı bir etkisi gösterilememişsede, yine de kesinlikle gerekiyorsa verilmelidir.Heparin anne sütünden geçmez.

Yan Etkileri: Önemsiz hemorajilerveya küçük hematomlar için heparin kürünü kesmeye gerek yoktur. Bunakarşın ağır hemorajilerde heparin bırakılmalı ve henüz kanda bulunanheparin de protamin sülfat enjeksiyonlarıyla nötralize edilmelidir.Heparintedavisinden sonra gö-rülebilecek alopesi, spontan olarak reversibldir.Heparin alkolle birlikte alınmamalıdır. Uzun süre kullanıma bağlıosteoporoz, kutanöz nekroz, geçici alopesi, priapizm, trombositopeni,hipersensitivite, en sık olarak ateş, titreme, ürtiker gö-rülebilir.Ayrıca baş ağrısı, kusma, astım ve kanama (adrenal kanama sonucumeydana gelen adrenal yetmezliği, ovarial kanamalar), serum transaminazlarındageçici artış gö-rülebilir. Nadir olguda, tedaviye başladıktan1-3 hafta sonra, ciddi tromboembolik komplikasyonlara neden olabilen,bir trombozla (beyaz pıhtı sendromu) ilişkili, klinik olarak belirginbir trombositopeni oluşabilir.Bu sorunlakarşılaşılırsa heparin hemen kesilmelidir.Trombolitik tedavi göz önündebulundurulmalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Dikumarolve varfarin sodyum gibi oral antikoagülanların etkisini artırabilir.Dekstran,asetilsalisilik asit, fenilbutazon, indometasin, dipiridamolgibi platelet inhibitörleriyle etkileşime girebilir. Dijital,nikotin, tetrasiklin ve antihistaminiklerle etkileşebilir.

Doz Önerisi: IV olarak enjekte edilir ve hemen etki eder. Verilenmiktara çok dikkat edilmelidir. Doz çok olursa trombolitik proses hafiflemişklinik semptomlarla ilerleyebilir ve böylece artan emboli tehlikesinide maskeler.Günlük heparin dozu 40.000 IU’den az olmamalıdır.Eğer fazlamiktarda sıvı verilmesi kontrendike değilse, damara damla damlaperfüzyon şeklinde de verilebilir. IV veya SC olarak enjekte edilebilir.IM kullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.