Lipovas

Lipovas

Lipovas nedir ne için kullanılır, Lipovas nasıl kullanılır, Lipovas ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Simvastatin

Ambalaj:

 10 mgx28 tablet.

Endikasyon:

 Hiperlipidemi: Simvastatin, heterozigot familyal hiperkolesterolemi dahil primer hiperkolesterolemi de (Fredrickson type IIa), ya da kombine(miks) hiperlipidemide (Fredrickson tip IIb) dahil olmak üzere primerhiperkolesteremide yükselmiş total C, LDlC, TG, ve apo B düzeylerini düşürmek, ve HDl kolesterolü yükseltmek için, diyet ve öteki farmakolojik olmayan girişimler yetersiz kaldığı zaman endikedir.Koroner Kalp Hastalığı: Simvastatin Koroner kalp hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azaltma; koroner ölüm riskini ve fatal olmayan miyokard enfarktüsü riskini azaltma;inme ve geçici iskemik atak riskini azaltma; koroner arter bypass grefti ve perkutan transluminal koroner anjiyoplasti gibi miyokardiyal revaskülarizasyon girişimlerine maruz kalma risklerini azaltma;koroner aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatma yeni lezyonlarınoluşumunu ve yeni total oklüzyonların gelişmesini azaltmadaendikedir.

Kontrendikasyon:

 Simvastatine Karşı aşırı duyarlılık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazları nedeni açıklanmayan sürekli yüksekliği, gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Simvastatin nadiren miyopatiye neden olur. Çokender, miyoglobinürinin yanı sıra akut böbrek yetersizliği ilebirlikte veya akut böbrek yetersizliği olmaksızın görülen rabdomiyoliz olgusu bildirilmiştir. Fazla miktarda alkol tüketen ve/veya geçmişinde karaciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Abdominal Ağrı, konstipasyon ve flatulans, asteni, baş ağrısı görülebilir. Miyopati Seyrek olarak bildirilmiştir. Bulantı, diyare, döküntü, dispepsi,kaşıntı ve anemi, nadir olarak rabdomiyoliz ve hepatik sarılık daha sonra bildirilmiştir. Nadir olarak anjiyoödem, lupus benzeri sendrom, polimiyalji romatika, vaskülit, trombositopeni, eozinofili,artrit, artralji, ürtiker, ateş, al basması, dispne ve kırgınlık gibi bulgulardan bazılarını içeren bir belirgin aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kumarin Antikoagülanlar etkilerinde bir miktar artış sağlar. Gemfibrozil Ve diğer fibratlar, niasin (nikotinik asit) simvastatin ile birlikte verildiğinde miyopati riskini artırabilir.

Doz Önerisi:

 HastaLipovastedavisine başlamadan önce standart bir kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve bu diyetiLipovas tedavisi boyunca sürdürmelidir.Normal başlangıç dozu, akşam tek doz olarak verilen 10 mg/gün biçimindedir.Hafif ile orta derecede hiperkolesterolemisi olan hastalarLipovas’ın 5 mg’lik bir başlangıç dozu ile tedavi edilebilirler.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...