Lipofen SR

Lipofen SR

Mikropellet

Kapsül

Nobel

Fenofibrat

Ambalaj: 250 mgx20 kapsül.

Endikasyon: Diyet ilekontrol altına alınamayan hiperlipoproteinemi durumlarındafenofibrat, artmış serum kolesterol ve trigliserid düzeylerinidüşürür. Fenofibrat Tip iia, iIb, iiI, IV ve V (Fredrickson sınıflaması)hiperlipoproteinemilerin tedavisinde kullanılır. Fenofibratınayrıca trombosit ve eritrosit agregasyonunu önlediği, plazmafibrinojen konsantrasyonunu azalttığı ve bu ö-zelliklerinin aterosklerozdankorunma tedavisine ek yarar sağlayabileceği belirtilmektedir.Fenofibratın ürikozürik aktivitesi de vardır; bu ö-zelliği dehastaya ek bir yarar sağlar.

Kontra Endikasyon: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluklarında, safrakesesi hastalıklarında, ciddi böbrek hastalıklarında ve fenofibrataaşırı duyarlık hallerinde kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrek fonksiyon bozukluklarında doz azaltılmalıdır.Diğer hipolipidemik ilaçlar gibi kronik fenofibrat uygulamasırodentlerde hepatik tümör oluşumuna yol açabilir.Karaciğer üzerine hepatotoksiketki gösterebilir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık gö-rülen yan etkiler gastrointestinalrahatsızlıklar, deri dö-küntüleri, baş ağrısı, baş dönmesi ve vertigodur.Seksüel güçsüzlük ve kas krampları daha az sıklıkla ortaya çıkabilir.Serum transaminazlarında hafif artış olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Antikoagülan tedavi uygulananhastalarda antikoagülan ilaç dozu tedavinin başlangıcında 1/3oranında azaltılmalıdır. Diğer fibratlar gibi, fenofibrat rodentlerde,yağ asidi metabolizmasında gö-rev alan mikrozomal karma fonksiyonluoksidazları indükler ve bu enzimlerle metabolize olan ilaçlarlaetkileşebilir.

Doz Önerisi: Ö-nerilen günlük başlangıç dozu 250 mg’dir. Yaşlıhastalarda normal erişkin dozu ö-nerilir. Çocuklarda doz 5mg/kg/gün olacak şekilde ayarlanmalıdır. Gerekirse günlük doz 2x1kapsüle yükseltilebilir. Gıdalarla birlikte alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.