Lipitor

Lipitor

Film Tablet

Pfizer

Atorvastatin

Ambalaj: 10 mgx30 tablet

: : 20 mgx30 tablet

: : 40 mgx30tablet

: : 80 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: Ator Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Sanovel);KolestorFilm Tablet: 10 mgx30tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Eczacıbaşı);LipitaksinFilm Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Fako);Saphire Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Aset);TardenFilm Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30tablet, 40 mgx30 tablet(Mecom).

Endikasyon: Primerhiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve nonfamilyal hiperkolesterolemive kombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalardayükselen total kolesterol, LDlkolesterol, apolipoprotein B vetrigliseridlerin düşürülmesinde ve HDlkolesterolün yükseltilmesinde diyeteyardımcı olmak üzere endikedir.

Kontra Endikasyon: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik dö-neminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalmapotansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan Etkileri: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında; siklosporin,fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veya niasinin birlikteuygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi: Genelde başlangıç dozu günde bir defa 10 mg’dir. Dozaralığı günde bir defa 10-80 mg’dir. Dozlar günün herhangi bir saatindeyemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.