Lioresal

Lioresal

Tablet

NovartisPharma

Baklofen

Ambalaj: 10 mgx50 tablet.

Endikasyon: Multiplskleroza bağlı iskelet kas spastisitesi; enfeksiyöz, dejeneratif,travmatik, neoplastik veya etiyolojisi bilinmeyen spinal kord hastalıklarındaortaya çıkan spastik durumlar, örneğin spastik spinal paralizi,amiotrofik lateral skleroz, siringomiyeli, transvers miyelit,travmatik parapleji veya paraparezi, omurilik kompresyonu; özellikleçocuklukta geçirilen serebral felçlere bağlı serebral orijinlikas spazmı; serebrovasküler kazalara, neoplastik veya dejeneratifbeyin hastalıklarına bağlı spastisitelerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Baklofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Peptik ülserli veya peptik ülser geçirmiş hastalardave ayrıca serebrovasküler hastalığı olanlarda, solunum, karaciğerveya böbrek yetmezliği bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Baklofenle tedavi birden kesilmemeli,daima doz azaltılarak kademeli kesilmelidir (yaklaşık 1-2 hafta).Baklofenin sedatif ve uyanıklığı azaltıcı etkisi nedeniyle, araçve makine kullananlar uyarılmalıdır. Gebeliğin özellikle ilk 3ayında ancak yaşamsal bir gerekçe varsa kullanılmalıdır. Terapö-tikdozlarda anne sütüne çok az geçtiğinden, çocukta hiçbir yan etkibeklenmez.

Yan Etkileri: Sedasyon,uyuşukluk ve bulantı; bazan ağız kuruluğu, solunum depresyonu, sersemlik,bitkinlik, tükenme, mental konfüzyon, baş dönmesi, bulantı, kusma,baş ağrısı, uykusuzluk, konstipasyon, diyare, hipotansiyon ve kardiyovaskülerfonksiyonların azalması; bazan veya ender olarak öfori, depresyon,parestezi, miyalji, kas zayıflığı, ataksi, tremor, nistagmus, uyumbozuklukları, halüsinasyon, kabus, görme bozuklukları, tat almabozukluğu, hiperhidroz, deri dö-küntüleri ve karaciğer fonksiyonbozuklukları gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Santralsinir sistemi üzerine etkili diğer ilaçlar veya alkol ile birliktealındığında sedasyonda artış gö-rülebilir.Trisiklik antidepresanlarlabirlikte tedavi baklofenin etkisini artırabilir ve belirgin kashipotonisine neden olur. Antihipertansiflerle birlikte kullanımıkan basıncındaki düşüşü artırabilir, antihipertansif ilacın dozuayarlanmalıdır. Baklofenle birlikte levodopa+karbidopa tedavisigö-ren Parkinsonlu hastalarda, mental konfüzyon, halüsinasyon veajitasyon bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Tedavi daima düşük dozda başlatılmalı ve doz kademeliartırılmalıdır. Tedaviyi birden bire kesmekten kaçınılmalıdır.Yemek sırasında bir miktar sıvı ile alınmalıdır. Günlük doz, yetişkinlerdeen az 3, çocuklarda ise en az 4 doza bö-lünmelidir. Yetişkinlerde tedavigenellikle günde 3 kez 5 mg ile başlatılmalıdır. Sonra doz, dikkatlibir titrasyon ile günlük gereken doza ulaşıncaya kadar, 3 günlük aralarlagünde 3 kez 5 mg artırılmalıdır. Çocuklarda doz 0.75-2 mg/kg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.