Linosin

Linosin

Ampul

Deva

Linkomisin

Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 Ampul.

Eşdeğeri:

LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2 mLx1 ve 50 ampul(Aroma);Linkomed Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);LinkomisinİE Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Duyarlıbakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronikosteomiyelit, pnö-moni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir.Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Linkomisinveya klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında, viralenfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilenşiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalıköyküsü (ö-zellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı ö-nerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenirliği saptanmamıştır. Anne sütüne0.5 ile 2.4 µg/ml arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lö-kopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura; bazılarıpenisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotik ö-dem,serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları StevensJohnson sendromunabenzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deri dö-küntüsü,ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatif ve vezikülobüllözdermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitus bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Linkomisinin, nö-romuskülerblok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nö-romuskülerblok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğindenbirlikte kullanılmaları ö-nerilmez. Novobiosin ve kanamisin ilefiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi: IM uygulamalardaLinosin, enfeksiyonun şiddetine gö-regünde 1 veya 2 kez 600 mg olarak verilir. IV uygulamalarda ise günde2-3 kez 600 mgLinosin, 250 mg fizyolojik tuzlu su veya %5 dekstroz solüsyonunaeklenerek en az 1 saatlik bir sürede IV enfüzyon şeklinde verilir.Çocuklarda10 mg/kg olarak hesaplanacak 1kerelik doz, günde 1 veya 2 kez, erişkinlere olduğu gibi IM veya IVenfüzyon şeklinde verilir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.bhemolitik streptokok enfeksiyonlarındahastayı romatizmadan ve glomerülonefritten korumak için ilaca 10gün süreyle devam edilmesi uygun olur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.