Lodoz

Lodoz

Film Tablet

Merck

Bisoprolol fumarat 2.5mg, hidroklorotiyazid 6.25 mg

Ambalaj: 30 tablet.

Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Şiddetliastım ve kronik obstrüktif bronkopnömopatiler, belirgin kalp yetmezliği,kardiyojenik şok, hasta sinüs sendromu, ikinci ve üçüncü derece, cihazkullanılmayan atriyoventriküler blok, belirgin bradikardi, prinzmetal anjina,tedavi edilmemiş feokromositoma, Raynaud fenomeni ve ileri safhadaki periferikarteriyel bozukluklar, hipotansiyon, bisoprolol, hidroklorotiazid veya diğersülfonamid türevlerine karşı bilinen aşırı duyarlık, metabolik asidoz, ilerisafhadaki böbrek yetmezliği, karaciğer koma ve prekoması.

Uyarılar: Anjinalı ve iskemik kalp hastalığı olanlarda tedavianiden durdurulmamalıdı. Bisoprolol hipoglisemi semptomlarınımaskeleyebileceğinden (özellikle de taşikardi) diyabetlilerde dikkatliolunmalıdır. Diüretiklerle tedavi edilen hastalarda düzenli aralıklarla su veelektrolit miktarları kontrol edilmelidir. Gebelik sırasında ancak potansiyelyarar fetüsteki riski karşılıyorsa kullanılmalıdır. Eğer emzirme dönemindekullanılması gerekliyse emzirmekten kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Sıklıklahalsizlik, bitkinlik, uykusuzluk, kabus, ekstremitelerde soğukluk hissi,bradikardi, insomnia, gastrointestinal şikayetler ve nadir olarakatriyoventriküler iletide azalma veya mevcut atriyoventriküler bloğunşiddetlenmesi, kalp yetmezliği, kan basıncında düşüş, bronkospazm, hipoglisemi,Raynaud fenomeni, mevcut intermittan klaudikasyonun ağırlaşması, parestezi,deri döküntüleri meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Floktafeninve sultopirid ile kombinasyonu kontrendikedir. Lityum ile kombinasyonuönerilmez. Uçucu halojenli anestetikler, kalsiyumkanal blokörleri (bepridil,diltiazem, verapamil), antiaritmik ilaçlar ile (propafenon ve sınıf IA ilaçlar(kinidin, hidrokinidin, disopiramid ve amiodaron), insülin ve sulfonamidhipoglisemik ajanları, lidokain (propranolol, metoprolol ve nadolol içintanımlanmıştır), iyotlu kontrast ürünleri, takrin, meflokin, kalsiyumkanalblokerleridihidropiridinler, yüksek doz salisilatlar ve NSAE ilaçlar,hipokalemikler, digitalis tedavisi, hiperkalemik diüretikler (amilorid, potasyumkankrenoat, spironolakton, triamteren), ACE inhibitörleri, imipraminantidepresanlar (trisiklik antidepresanlar) ile birlikte kullanımı dikkatgerektirir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde bir kez 1 tablet uygulanır. Hafifveya orta şiddette karaciğer ya da böbrek yetmezliği olgularında doz ayarlamasıgerekmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.