Ludiomil

Ludiomil

Ludiomil nedir ne için kullanılır, Ludiomil nasıl kullanılır, Ludiomil ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Maprotilin HCL

Ambalaj:

 25 mgx30 Tablet

: : 75 mgx14 tablet.

Endikasyon:

 Endojen Depresyon, envolusyonel depresyon, psikojenik depresyon, reaktif ve nörotik depresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organik veya semptomatik) depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon.Anksiyete, disfori veya irritabiliteyle karakterize diğer depresifmizaç bozuklukları; apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altında depresyon ve/veya anksiyetenin yattığı psikosomatik ve somatik semptomlar. Çocuklarda ve genç erişkinlerde depresyon ve bununla ilişkili mizaç bozukluklarında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Maprotiline Aşırı duyarlılığı olanlarda, epileptik olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda, konvülsiyon eşiği düşük olanlarda, yeni miyokard infarktüsü geçirmiş hastalarda veya atriyoventriküler iletim bozukluğu olduğunda,dar açılı glokom veya idrar tutulmasında (örn. prostat hastalıklarına bağlı olan) kullanılmamalıdır. Alkol, hipnotik, analjezik veya psikotrop ilaçlarla akut zehirlenme olgularında maprotilin uygulanmamalı veya kesilmelidir.

Uyarılar:

 Depresif hastalarda, intihar etme olasılığı,hastalıkları süresince kalıcıdır ve hastalıkta önemli bir iyileşme görülünceye kadar devam edebilir. Bu nedenle, maprotilin tedavinin bütün aşamalarında, hastalar dikkatli bir şekilde izlenmeli ve reçeteye hastanın tedavisi için gerekli en az sayıda ilaç yazılmalıdır. Kullanımıkesin gerekmedikçe ve daha güvenilir alternatif tedavi olduğusürece maprotilinin gebelik sırasında kullanılmasından kaçınılmalıdır.Maprotilinanne sütüne geçer. Maprotilin kullanan anneler bebeklerini olası yan etkilere karşı tıbbi gözetim altında tutulmak kaydıyla (uyuşukluk gibi) emzirebilir. Maprotilinin neden olacağı sedasyon ve dikkatazalması nedeniyle hastalar araç veya makine kullanma gibi ani reaksiyon gerektiren etkinliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Sersemlik,baş ağrısı, baş dönmesi, geçici yorgunluk, gündüz sedasyon, uyuşukluk,ağız kuruluğu, terleme görülebilir. Ateşle seyreden deri reaksiyonları(döküntü, ürtiker), mide bulantısı, kusma, kilo artışı ara sıra gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Maprotilin Guanetidin veya betanidin gibi adrenerjik nöron inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltacağından veya yok edeceğinden;rezerpin veya metildopanın santral sedatif etkisini artıracağından,hipertansiyon tedavisi için birlikte kullanılmaları gerekiyorsa,etki mekanizması farklı antihipertansifler uygulanmalı ve hastanın kan basıncı izlenmelidir. Bir MAO inhibitörü ile tedavinin ardından maprotilin uygulanacaksa, tedavi kesinlikle yeterli bir aradan(en az 14 gün) sonra başlatılmalıdır. Noradrenalin, adrenalin, amfetamin,metilfenidat gibi sempatomimetik ajanların kardiyovasküler etkilerinigüçlendirebilir. Alkolün, barbitüratlar ve genel anestezikler gibiSSS depresanlarının ve ayrıca atropin, biperiden gibi antikolinerjikajanların ve levodopanın etkilerini de güçlendirebilir. Barbitüratlar,fenitoin, karbamazepin gibi ilaçlar maprotilinin antidepresanetkisini zayıflatabilir. Maprotilinin fenitoinle birlikte kullanımı,fenitoinin istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.Majör trankilizanlarla birlikte kullanımı maprotilinin serumdakonsantrasyonunu yükselterek konvülziyon eşiğinin düşmesine venö-nelere yol açabilir. Maprotilinin benzodiyazepinlerle kombinasyonusedasyon artmasına neden olabilir. Propranolol gibi oldukça fazla metabolize edilen blokerlerle kombinasyonu plazmada maprotilin konsantrasyonunu artırabilir.

Doz Önerisi:

 İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olarak saptanmalı, doz hastanın durumuna ve ilaca verdiği yanıta göre ayarlanmalıdır.Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. Hafiften orta dereceye kadar depresyonda özellikle ayakta tedavi edilen semptomların şiddetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 25-75 mg oral olarak kullanılır.Ağır depresyonda özellikle hastanede yatan hastalara günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 75 mg oral olarak verilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...