Ludiomil

Ludiomil

Tablet

Novartis Pharma

Maprotilin HCI

Ambalaj: 25 mgx30 Tablet

: : 75 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: MaprotilTablet: 25 mgx30 Tablet; 75 mgx14tablet(Terra).

Endikasyon: Endojendepresyon, envolusyonal depresyon, psikojenik depresyon, reaktifve nevrotik depresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organikveya semptomatik) depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon.Anksiyete, disfori veya irritabiliteyle karakterize diğer depresifmizaç bozuklukları; apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altındadepresyon ve/veya anksiyetenin yattığı psikosomatik ve somatiksemptomlar. Çocuklarda ve genç erişkinlerde depresyon ve bununlailişkili mizaç bozukluklarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Maprotilineaşırı duyarlığı olanlarda, epileptik olduğu bilinen veya şüphelenilenhastalarda, konvülziyon eşiği düşük olanlarda, yeni miyokard enfarktüsügeçirmiş hastalarda veya antrioventriküler iletim bozukluğu olduğunda,dar açılı glokom veya idrar tutulmasında (örn. prostat hastalıklarınabağlı olan) kullanılmamalıdır. Alkol, hipnotik, analjezik veya psikotropikilaçlarla akut zehirlenme olgularında maprotilin uygulanmamalıveya kesilmelidir.

Uyarılar: Depresif hastalarda, intihar etme olasılığı,hastalıkları süresince kalıcıdır ve hastalıkta önemli bir iyileşmegö-rülünceye kadar devam edebilir. Bu nedenle, maprotilinle tedavininbütün aşamalarında, hastalar dikkatli bir şekilde izlenmeli ve reçeteyehastanın tedavisi için gerekli en az sayıda ilaç yazılmalıdır. Kullanımıkesin gerekmedikçe ve daha güvenilir alternatif tedavi olduğusürece maprotilinin gebelik sırasında kullanılmasından kaçınılmalıdır.Maprotilinanne sütüne geçer. Maprotilin kullanan anneler bebeklerini olasıyan etkilere karşı tıbbi gö-zetim altında tutulmak kaydıyla (uyuşuklukgibi) emzirebilir. Maprotilinin neden olacağı sedasyon ve dikkatazalması nedeniyle hastalar araç veya makine kullanma gibi ani reaksiyongerektiren etkinliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Sersemlik,baş ağrısı, baş dönmesi, geçici yorgunluk, gündüz sedasyon, uyuşukluk,ağız kuruluğu, terleme görülebilir. Ateşle seyreden deri reaksiyonları(dö-küntü, ürtiker), mide bulantısı, kusma, kilo artışı ara sıra gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Maprotilinguanetidin veya betanidin gibi adrenerjik nö-ron inhibitörlerininantihipertansif etkisini azaltacağından veya yok edeceğinden;rezerpin veya metildopanın santral sedatif etkisini artıracağından,hipertansiyon tedavisi için birlikte kullanılmaları gerekiyorsa,etki mekanizması farklı antihipertansifler uygulanmalı ve hastanınkan basıncı izlenmelidir. Bir MAO inhibitö-rüyle tedavinin ardındanmaprotilin uygulanacaksa, tedavi kesinlikle yeterli bir aradan(en az 14 gün) sonra başlatılmalıdır. Noradrenalin, adrenalin, amfetamin,metilfenidat gibi sempatomimetik ajanların kardiyovasküler etkilerinigüçlendirebilir. Alkolün, barbitüratlar ve genel anestezikler gibiSSS depresanlarının ve ayrıca atropin, biperiden gibi antikolinerjikajanların ve levodopanın etkilerini de güçlendirebilir. Barbitüratlar,fenitoin, karbamazepin gibi ilaçlar maprotilinin antidepresanetkisini zayıflatabilir. Maprotilinin fenitoinle birlikte kullanımı,fenitoinin istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.Majör trankilizanlarla birlikte kullanımı maprotilinin serumdakonsantrasyonunu yükselterek konvülziyon eşiğinin düşmesine venö-betlere yol açabilir. Maprotilinin benzodiyazepinlerle kombinasyonusedasyon artmasına neden olabilir. Propranolol gibi oldukça fazlametabolize edilenbblokerlerlekombinasyonu plazmada maprotilin konsantrasyonunu artırabilir.

Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı, doz hastanın durumuna ve ilaca verdiği yanıta gö-reayarlanmalıdır.Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. Hafiften ortadereceye kadar depresyonda özellikle ayakta tedavi edilen semptomlarınşiddetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde 1-3 kez 25 mg veyagünde 1 kez 25-75 mg oral olarak kullanılır.Ağır depresyonda özellikle hastanedeyatan hastalara günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 75 mg oral olarakverilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.