Maxidex

Maxidex

Oftalmik Pomat

Alcon

Deksametazon

Ambalaj: %0.1x3.5 g’lik oftalmik tüp.

Maxidex

Oftalmik Süspansiyon

Deksametazon

Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe.

Eşdeğeri: CebedexGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim);DekortGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5mL(Deva);DexaSine Göz Damlası: 5 mg/5 mL(Liba);Onadron Simple Göz/KulakDamlası: 5 mg/5 mL(İ.E.Ulagay);SpersadexGöz Damlası: 5 mg/5 mL(Novartis Ophtalmics).

Endikasyon: Alerjikkonjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit, herpeszosterkeratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyle oluşan yanıklar,yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbar konjunktivi yaralanmaları;göz ön segmentinin çeşitli nedenlere bağlı irritasyon ve enfeksiyözolmayan enflamasyonları, göz yaşı bezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarındakullanılır.

Kontra Endikasyon: Herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülö-zü,glokom anemnezi, gö-zün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Doktor gö-zetimi altında kullanılmaya başlanmalıve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli gö-rüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, gö-rüş alanıve gö-rüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler katarakt oluşumugibi yan etkiler ortaya çıkabilir.Nadiren gözde yanma, batma meydana gelebilir.

Doz Önerisi: Maxidex Oftalmik Pomat: Günde 3-4 kez bir şerit merhem konjunktiva kesesine(veya keselerine) uygulanır. İstenilen yanıt sağlanmışsa dozajbirkaç gün içinde günde bir keze kadar tedrici olarak azaltılır.

Magnesie Calcinee Toz: 100 g(Carlo Erba);Magnezi Kalsine Toz: 100 g(İstanbul).

Endikasyon: Peptik ülser,gastrit peptik özofajit gibi durumlarda gö-rülen hiperasiditelerinsemptomatik tedavilerinde, çeşitli nedenlere bağlı kabızlıklardalaksatif olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Böbrekfonksiyon yetmezliğinde, apan---disitte, ülseratif kolitte, kolostomive ileostomide, kro-nik diyarede, bağırsak tıkanmasında kontrendikedir.

Uyarılar: Şiddetli karın ağrısı, bulantı,kusma gibi akut apandisit belirtisi olasılığı durumlarında ve böbrekyetmezliklerinde kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6ayında kullanılabilir.

Yan Etkileri: Hipermagnezemi gibi elektrolitdengesizliklerine neden olabilir. Nadiren kusma, bulantı, midekrampları yapabilir.

İlaç Etkileşimleri: Tetrasiklingrubu antibiyotikler, antihistaminikler, amfetamin, antimuskarinikajanlar, oral antikoagülanlar, indometasin, demir müstahzarları,naproksen, psö-doefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazin,digoksin gibi ilaçların emilimini azaltıp biyoyararlıklarını etkileyeceğinden,bu ilaçların alımından 2 saat önce ve sonra magnezyum alınmamalıdır.

Doz Önerisi: Mide asidi nötralizasyonu için 1 g(1/3 ölçek) alınır. Sindirim bozukluklarında, şişkinlik durumlarında velaksatif olarak 3 g (1 ölçek) yeterlidir. Uygulamaya devam etmek gerektiğindendoz günde 3-4 kez tekrarlanabilir. Müshil olarak alınması gerektiğinde 10.5 galınması gerekir.İlacın genelde yatarken alınması önerilir. Arsenik vebazı asit zehirlenmelerinde hekim gözetiminde 21-30 g (7-10 ölçek) verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.