Makrosilin

Makrosilin

Oral Süspansiyon

Atabay

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AlfasilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Fako);Ampisina Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(Mustafa Nevzat);SilinaOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL şişe(Bilim).

Makrosilin Fort

Tablet

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 500mgx16 tablet.

Eşdeğeri:

SilinaTablet: 500 mgx16 Tablet(Bilim).

Endikasyon: Duyarlı bakterilerinetken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-moni, sinüzitve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları; sistit,üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus ve puerperalenfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit, kolanjit,enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit, apse,erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıylaseptisemi ve bakteriyel menenjit tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önündebulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Glosit,stomatit, bulantı, kus-ma, diyare, psö-domembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Solunum ve yumuşak doku enfeksiyonlarındahastanın ağırlığı 20 kg veya dahafazla ise 250 mg her 6 saatte bir, hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağıise 50 mg/kg/gün 6-8 saatlik eşit dozlara bö-lünerek verilir.Gastrointestinal ve ürogenitalbölge enfeksiyonlarındahastanın ağırlığı 20 kg veya daha fazla ise 50mg, her 6 saatte bir; hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağı ise 100mg/kg/gün, 6-8 saatlik eşit dozlara bö-lünerek verilir.N. gonorrhoeae’ye bağlı erkek ve kadınlardakiüretrit tedavisinde, 1 g probenesid ile beraber 3.5 g olarak uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.