Maksiporin

Maksiporin

Maksiporin nedir ne için kullanılır, Maksiporin nasıl kullanılır, Maksiporin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL'lik ‰5 lidokain ampül

: : 500 mg 1 Flakon ve 2 mL'lik ‰5 lidokain ampül

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokain ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,prezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakterielli endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, folikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Diyare, oralkandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Probenesid Sefalosporin Lerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerini daha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi:

 olağan yetişkin dozu, orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde 500 mg1 Maksiporin 6 veya 8 saatte bir uygulanmalıdır. Duyarlı Gram pozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 250-500mgMaksiporin8 saatte bir uygulanmalıdır. akut, komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında1 gMaksiporin12 saatte bir uygulanmalıdır.Pnö-mokoksik pnö-moni tedavisinde 500 mg Maksiporin 12 saatte bir uygulanmalıdır.ağır, yaşamı tehdit edici enfeksiyonların tedavisinde (endokardit,septisemi gibi) 1 g1.5 g Maksiporin 6 saatte bir uygulanmalıdır.Pediatrik dozaj: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonların tedavisinde günlük toplam doz 25-50 mg/kg 3-4 eşit doza bölünmüş olarak verilebilir. Ciddi enfeksiyonların tedavisinde doz kg başına 100 mg’ye kadar arttırılabilir. Prematüre bebeklerde ve 1 aylıktan küçük bebeklerde önerilmez.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...