Maksipor

Maksipor

Film Tablet

Fako

Sefaleksin monohidrat

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet

: : 1 gx10 tablet.

Eşdeğeri: SefFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Mustafa Nevzat).

Maksipor

Oral Süspansiyonİçin Toz

Sefaleksin monohidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları, otitis media,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları ve prostatitdahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin,sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlıkreaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Böbrek fonksiyonbozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine gö-re düzenlenmelidir.Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Psö-domembranözkolit semptomları tedavi sırasında veya sonrasında gö-rülebilir.Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddettediyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir.Geçici hepatit ve kolestatiksarılık çok nadiren bildirilmiştir. Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödemşeklinde alerji gö-rülebilir. Anafilaktik şok da bildirilmiştir.Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi,sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerindeartışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde olağan doz 6 saatte bir 250-500mg’dir. Enfeksiyon türü ve şiddetine gö-re günde 1-4 g uygulanabilir.Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saattebir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir.Çocuklarda olağan doz, eşit dozlara bö-lünerek uygulanan 25-50mg/kg/gün’dür. Streptokoksik farenjit ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uygulanır.ağır enfeksiyonlarda dozu ikikatına çıkartmak mümkündür. otitis media tedavisinde dört eşitdoza bö-lünerek günde 75-100 mg/kg olarak uygulanabilir.bhemolitik streptokok enfeksiyonlarındatedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.