Mellerettes

Mellerettes

Oral Solüsyon

NovartisPharma

Tioridazin

Ambalaj: 30 mg/mLx30 mL’lik ambalaj.(1 mL=30damla)

Mellerettes

Draje

Tioridazin HCI

Ambalaj: 10mgx30 draje.

Melleril

Draje

Tioridazin HCI

Ambalaj: 25mgx30 draje

: : 100 mgx30 draje.

Endikasyon: Önerilendoza gö-re anksiyete, gerginlik ve psikoza bağlı olmayan men-tal bozukluğaait multi semptomlarda (örneğin ajitasyon, depresyon, uyku bozuklukları)ve de psikoza bağlı bozuklukların semptomlarını kontrol altına almadaetkilidir. Özellikle şu durumlarda kullanılır: Klinikte kronikpsikozlu hastalarda; ambulatuvar tedavi gö-ren psikozlu hastalarda;sıklıkla çeşitli düzeylerde psikoorganik sendromla birlikte seyredenaşırı ajitasyon, anksiyete ya da anksiyete depresyon karışımı bulgulargösteren geriyatrik hastalarda; alkolden kesilme devresindeki hastalarınanksiyete, ajitasyon, perseküsyon ya da hallüsinasyon gibi semptomlarınıgidermede; ajite depresyonda yardımcı olarak.

Kontra Endikasyon: Santral sinirsisteminin ağır depresif durumları ve koma hali, ekstrem durumlardakihipertansif ve hipotansif kalp hastalıkları, daha önce diğer fenotiyazinlereduyarlık ve kan diskrazisi, ayrıca sarılık gibi hipersensitivitereaksiyonu saptanmış kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Hastaların reaksiyonlarınızayıflatabilir (örneğin araç ve makine kullanımı). Karaciğer bozukluğunda,hepatik fonksiyonların düzenli kontrolü gerekir. -Gebelikte zorunluolmadıkça verilmemelidir. Tioridazin alan annelerin çocuklarınıemzirmemeleri gerekmektedir.

Yan Etkileri: Sedasyon,baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon, burun tıkanması, ağız kuruluğu,uyum bozuklukları, üriner retansiyon ya da inkontinans, galaktore,menstrüel düzensizlikler, ereksiyon (zayıflığı ya da priapizm) veejakülasyon bozuklukları, allerjik deri dö-küntüleri, fotosensibilite,bulantı, kabızlık, kilo değişikliği, hipertermi, sarılık, izoleolgularda ilacın derhal kesilmesini gerektiren nö-roleptik malignsendrom (kas sertliği, hipertermi, konfüzyon, otonomik den-gesizlik)gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Antihistaminiklerin,SSS depresanlarının, alkolün santral depresan etkilerini ve antikolinerjikajanların antimuskarinik etkileri ile kinidinin inhibitör kardiyaketkilerini artırabilir. Levodopanın antiparkinsonik etkileriniazaltabilirr. Adrenerjik vazokonstriktörlerin presör etkisiniazaltabilir. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında fenotiyazinlerinsedatif ve antimuskarinik etkileri artabilir ve uzayabilir. Lityumile birlikte kullanıldığında, nö-roleptik ajanların neden olduğunö-rotoksisite ve ekstrapiramidal semptomlar şiddetlenebilir.badrenerjik blokerlerle birliktekullanımı fenotiyazinlerin plazma konsantrasyon düzeylerindeartışa yol açabilir. Antasitler ve antidiyareik ilaçlar fenotiyazinlerinemilimini inhibe edebilirler.

Doz Önerisi: Mellerettes Süspansiyon: Özellikle çocuklar ve geriyatrik hastalar için uygundur.Bir miktar suya veya meyve suyuna karıştırılarak alınır. Dozaj vealım zamanı semptomların şiddet derecesine gö-re bireyler için ayrıayrı düzenlenmelidir. Alt sınırın üzerindeki günlük dozlar genelde2-4’e bö-lünerek verilir. 1 ve 1 yaşın üzerindeki çocuklara vücutağırlığının her bir kg’si başına günde 0.5-2.0 mg; yetişkinlere 10-75mg/gün verilir.

Mellerettes Tablet: Yetişkinlerde semptomların şiddetderecesine gö-re günlük doz 10-75 mg’dir. 10 mg’nin üzerindeki dozlargenelde 2-4’e bö-lünerek verilir.

Melleril Draje: Erişkinler için semptomların şiddetderecesine gö-re günde 25-75 mg ve psikiyatride, ciddi nö-rozlardave ambulatuvar psikozlarda günde 25-150 mg uygulanır. Kliniktekipsikozlu hastalara 100-600 mg, ambulatuvar psikozlu hastalara50-300 mg, ajite depresif ve geriyatrik hastalara 25-200 mg, alkolizmtedavisindeki hastalara 100-200 mg, ciddi nö-rozlarda 25-150 mg verilir.Maksimum günlük doz 800 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.