Menogon

Menogon

Flakon

ErKim

FSH 75 IU, LH 75 IU

Ambalaj: 5Flakon ve 5 çö-zücü Ampul ve 10 Flakon ve 10 çö-zücü Ampul.

Eşdeğeri: Humegon Ampul: 10 liyofilizeAmpul(Organon);PergonalAmpul: 10 liyofilize Ampul(Serono).

Endikasyon: Gonadlarınyetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında kullanılır.Kadında: Anovülasyon nedenli infertilite; diğer tedavilerinbaşarısız olduğu hallerde, folikül olgunlaşması bozukluklarıve korpus luteum yetmezliği,Erkekte: Belli bazı spermatogenez bozukluğu olgularındakullanılır.Kan gonadotrofinleri ve/veya prolaktin düzeylerinormalin üstünde olan olgularda endike değildir.

Kontra Endikasyon: Over, testisve hipofiz tümörleri varlığında kontrendikedir.

Uyarılar: Tedavi öncesi, genital organlardaanatomik anomali ya da gonad dışı endokrinopati (örn, tiroid ya daadrenal bozuklukları, diyabet) olup olmadığını aramaya yö-nelikfizik muayene yapılmalıdır. Kadınlara çok yüksek dozlarda FShLHuygulaması, overlerde hiperstimülasyona yol açabilir. Gonadotropikmüstahzarlarla ovülasyon indüksiyonu sonrası gerçekleşen gebeliklerde,düşük ve çoğul gebelik riski artar.

Yan Etkileri: Seyrek olarakderi dö-küntüleri bildirilmiştir.

Doz Önerisi: IM uygulanır.Kadınlarda kısırlık: Tedaviye günlük doz, 75-150 IUFSH’a karşılık gelecek şekilde başlanır. Eğer overler yanıt vermezse,dozaj, estradiol salgısında yükselme ve foliküllerde büyüme olanakadar yavaş yavaş yükseltilir. Aynı dozda HMG ile tedavi, ovülasyonöncesi estradiol serum düzeyleri sağlanana kadar devam ettirilir.Eğer bu düzey çok çabuk yükselirse, doz azaltılmalıdır. Ovülasyonubaşlatmak için 5.000 veya 10.000 IU HCG, son HMG uygulamasından 1-2 günsonra IM olarak uygulanır.Erkeklerde sterilite: Başlangıçta haftada 3x1000-3000IU uygulanır. Normal testosteron serum düzeyleri sağlandığında,birkaç ay ek olarak haftada bir HMG uygulanır. Verilecek olan doz3x75-150 IU FSH+75-150IU LH’dır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.