Menefloks IV

Menefloks IV

Enfüzyon Flakonu

Mustafa Nevzat

Ofloksasin

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: TarividIV Enfüzyon Çö-zeltisi: 200mg/100 mLx1 flakon(SanofiAventis).

Menefloks

Film Tablet

Ofloksasin

Ambalaj: 200 mgx10 Tablet

: : 400 mgx5 tablet.

Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Girasid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet, 400 mgx5 tablet(Abfar);OfkozinFilm Tablet: 200mgx10 tablet(Koçak);Oflocide Film Tablet: 200 mgx10 Tablet, 400 mgx5 tablet(TriPharma);OfloksFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Eczacıbaşı);Tarivid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet, 400 mgx5 tablet(SanofiAventis);UrosinFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Yeni İlaç).

Endikasyon: Duyarlı bakterilerinneden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum sistemi enfeksiyonları(bronşit), pnö-moniler, KBB enfeksiyonları, yumuşak doku ve derininenfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, bakteriyel enteritlerve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahil olmak üzere abdominalenfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genital organların enfeksiyonları,gonore, enfeksiyonlara direncin belirgin olarak azaldığı hastalarda(örn. nötropenik durumlar), ofloksasine duyarlı patojenlere bağlıenfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri: Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi: Menefloks IV Enfüzyon: 30 dakikadan az olmamak üzere yavaş IV en füzyonşeklinde uygulanır. Hızlı veya bolus IV enfüzyon yapılmamalıdır.Genel olarak önerilen doz, her 12 saatte bir 200-400 mg olup, en az 30 dakikasüreyle yavaş enfüzyon şeklindedir.

Menefloks Tablet: Doz, enfeksiyon tipine ve şiddetinegö-re ayarlanmalıdır. Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Günlük maksimumdoz ise 800 mg’dir. Tedavi süresi 5-10 gün arasındadır ve tedavi süresi2 ayı geçmemelidir. Alt üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisindegünde 2 kez 1 Tablet ö-nerilir. Komplike olmayan üretral ve servikalgonorede tek dozluk (400 mg) tedavi ö-nerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.