Melox

Melox

Tablet

Nobel

Meloksikam

Ambalaj: 7.5 mgx10 ve 30 Tablet -

: : 15 mg(Fort)x10 ve 30 tablet.

Eşdeğeri: ExenTablet: 7.5 mgx30 Tablet, 15 mg(Fort)x30 tablet(Sanovel);Loxicam Tablet: 15 mgx10 ve 30 tablet(Biofarma);MobicTablet: 7.5 mgx10 ve 30 Tablet,15 mg (Fort)x10 ve 30 tablet(BoehringerIngelheim);ZeloximTablet: 7.5 mgx30 Tablet, 15 mg(Fort)x30 tablet(Bilim).

Endikasyon: Romatoidartritin semptomatik tedavisi ve ağrılı osteoartritin (artroz,dejeneratif eklem hastalığı) semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Meloksikama allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.Asetilsalisilikasitle ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla çapraz duyarlıkolasılığı vardır. Asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlar verildikten sonra astım belirtileri, burun polipleri, anjiyoödemveya ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca, aktifpeptik ülserasyonda, ağır karaciğer yetmezliğinde, diyaliz edilmeyenağır böbrek yetmezliğinde, çocuklar ve 15 yaşından küçük olan adö-lesanlarda,gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Anamnezinde gastrointestinalsistemin üst bö-lümünde hastalık öyküsü bulunan ve antikoagülankullanmakta olanlarda dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid antienflamatuvarilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerülonefrit, renalmedullar nekroz veya nefrotik sendrom nedeni olabilir.

Yan Etkileri: Dispepsi, bulantı, kusma, karınağrısı, kabızlık, bağırsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal, transaminazlarve bilirubin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerindegeçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veyamakroskopik gastrointestinal kanama, kolit, anemi, kan sayımıanormallikleri ve bu arada lö-kosit formülü değişiklikleri, lö-kopenive trombositopeni, kaşıntı, deri dö-küntü-sü, fotosensitizasyon,sersemleme hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması,ödem, kan basıncının yükselmesi, palpitasyon, deride kızarma, böbrekfonksiyonu parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veyaüre düzeylerinin yükselmesi gibi advers etkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Salisilatlar dahil olmak üzereyüksek doz nonsteroid antienflamatuvar ilaçların birlikte verilmesi,gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini artırabilir. Oralantikoagülanlar, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin vetrombolitiklerin meloksikamla birlikte kullanımı kanama riskindeartışa neden olur. Meloksikam, metotreksatın hematolojik toksisitesiniartırabilir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçların uterusiçidoğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.Meloksikam ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondansakınılmalıdır. Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikamıbağlayarak bu ilacın vücuttan daha çabuk atılmasına neden olur.Oral antidiyabetiklerle etkileşim olasılığı da gözden uzak tutulmamalıdır.

Doz Önerisi: Romatoid artritte doz günde 15 mg’dir.Terapö-tik yanıta gö-re bu doz,7.5 mg’ye indirilebilir. Osteoartritte günde 7.5 mg uygulanır. Gerektiğindebu doz, günde 15 mg’ye yükseltilebilir.Ankilozan spondilitte doz günde 15mg’dir. Advers reaksiyon riski yüksek hastalarda tedaviye günde7.5 mg ile başlanması önerilir. Ağır böbrek yetmezliği olan diyalizhastalarında günlük doz 7.5 mg’yi aşmamalıdır. Önerilen maksimumgünlük dozu 15 mg’dir. Tabletler yemeklerde, su veya başka bir sıvıylayutulmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.