Mepadol

Mepadol

Tablet

Akdeniz

Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: MuskazonTablet: 20 tablet(Kurtsan);Coxulid Tablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);Motival Tablet: 100 mgx15 tablet(Biofarma);NimesTablet: 100 mgx15 tablet(Sanovel).

Endikasyon: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit veprimer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Nimesulid, Aspirin veya diğerNSAI ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm,rinit, ürtiker gibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptikülseri, nükseden ülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinalkanaması olanlarda, ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğeryetmezliği ve şiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardakullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nimesulid ile tedavi sırasındakaraciğer hasarı ile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı,kusma, abdominal ağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık)gösteren hastalar, dikkatlice izlenmelidir. Karaciğer fonksiyontestlerinde anor--mallik gelişen hastalarda tedaviye devam edilmemelidir.Bu hastalar nimesulid ile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda,gastrointestinal kanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalardailaç kesilmelidir. Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda,dikkat gereklidir, çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlardabozulmayla sonuçlanabilir. Renal fonksiyonlarda bozulma meydanagelirse, tedavi kesilmelidir. Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerinedaha duyarlıdır. Yaşlılarda NSAI ilaçların uzun süreli kullanımıönerilmez.Gebeliksırasında veya emziren kadınlarda uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenler, dö-küntü,ürtiker, kaşıntı, eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominalağrı, diyare, konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veyaciddi olabilen gastrointestinal kanama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Nimesulid büyük oranda proteinlerebağlandığından, proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birliktekullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerinveya diüretiklerin (furosemid) birlikte kullanılması klinik olarakanlamlı bir etkileşmeye yol açmamıştır.Nimesulid antikoagülanlarlabirlikte kullanılırken ihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birliktekullanımı, nimesulidin dağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidineliminasyon yarı ömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşimde klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde doz günde 2 kez 100 mg’lik 1 Tablet yada saşedir. Tabletler bir miktar sıvıyla yutulmalıdır. Saşe içeriğigranüller ise bir miktar suda çö-zündürülmeli ve içilmelidir. Yiyeceklerlebirlikte alınması ilacın emilimi ve biyoyararlanımını etkilemez.Hasta uyumunu artırmak için yemekten sonra alınması önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.