Methotrexat Ebewe

Methotrexat Ebewe

Methotrexat Ebewe nasıl kullanılır, Methotrexat Ebewe ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Methotrexat Ebewe Flakon

Liba

Metotreksat

Ambalaj:

  • 50 mg/5 mLx1 flakon
  • 500 mg/5 mLx1 flakon.

Methotrexat Ebewe Eşdeğeri:

EmthexateSFlakon: 50 mg/2 mLx1 flakon, 500mg/20 mLx1 flakon( Medİlaç);Methotrexate Ampul: 50 mgx2 mLx1 ampul(Atafarm);Methotrexate DBL Flakon: 50 mg/2 mLx1 Flakon, 500 mg/20 mLx1 Flakon(Orna);MethotrexateTeva Flakon: 50 mg/2 mLx1 Flakon(Medİlaç).

End.ALL, NonHodgkin lenfoma, SSS tümörleri, pulmoner ca,serviks ca, ilerlemiş ürotelyal hücre ve gastrik ca, meme ca, koryo epitelioma,over ca, baş ve boyun tm, bronş ca, testiküler tm, osteosarkom, lösemik meningoensefalomiyelopati,refrakter psöriazis vulgaris, hemoblastozlar.

Methotrexat Ebewe Kontra Endikasyon:

Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmezliğinde,lökopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.

Methotrexat Ebewe Uyarılar:

Kadınlarda sedef tedavisiadet döneminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.

Methotrexat Ebewe Yan Etkileri:

Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lökopeni görülür. 1. ve 3. günler arasında bulantıkusmave diyare görülebilir. Ciltte döküntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi görülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlar görülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler görülebilir.Baş ağrısı, uyku hali, bulanık görme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir.Hipertermi,pnömotoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit görülebilir.Alerjik reaksiyon riski olabilir.

Methotrexat Ebewe İlaç Etkileşimleri:

Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprimsulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.

Methotrexat Ebewe Doz Önerisi:

Malign tümörlerin veya hemaoblastozlarınpoliterapisinde, metotreksat dozu, endikasyona göre ayarlanmalı ve hastanıngenel durumu ve kan sayımına göre bireysel olarak yapılmalıdır. Konvansiyoneldüşük doz metotreksat tedavisinde (100 mg/m2'den düşük tek bir doz),orta doz metotreksat tedavisinde (100 mg/m2- 1000 mg/m2tek bir doz) ve yüksek doz metotreksat tedavisinde (1000 mg/m2'denyüksek tek bir doz) uygulanan doz terapi şemasına bağlıdır. Düşük dozlardakullanımda ve başlangıç dozu olarak IV bolus enjeksiyon gerektiğindemetotreksat içeren konsantre olmayan müstahzarlar kullanılabilir. Aşağıdakidozaj bilgileri sadece bir rehber durumundadır.Konvansiyonel metotreksatterapisikalsiyum folinat ile kurtarma olmadan: 15-20 mg/m2(IV) haftadaiki kez. 30-50 mg/m2(IV); haftada bir kez 15mg/m2(IV,IM); 5 gün; 2-3 hafta sonra tekrarlama.Ortayüksek doz metotreksatterapisi: 50-150mg/m2(IV enjeksiyon) kalsiyum folinat ile kurtarma olmadan: 2-3hafta sonra tekrar. 240 mg/m2(24 saatte IV enfüzyon)kalsiyumfolinat ile kurtarma gerekir: 4-7 gün sonra tekrar. 0.5-1 g/m2(36-42saatte İV enfüzyon) kalsiyumfolinat ile kurtarma gerekir: 2-3 hafta sonratekrar.

Yüksek doz metotreksat terapisikalsiyum folinat ile kurtarma: 1-12g/m2(1-6 saatte IV), 1-3 hafta sonra tekrar. Böbrek yetmezliği olanhastalarda terapi riski dikkatle hesaba katılmalı ve gerekirse dozaj eşdeğeroranda azaltılmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...