Mikrosid

Mikrosid

Mikrosid nedir ne için kullanılır, Mikrosid nasıl kullanılır, Mikrosid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Oral Süspansiyon

Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL

Ambalaj:

 100 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşektazi, pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokal üretrit de dahil, her iki cinste rastlanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, fronkülozis,apse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerika Blastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endocarditis) olgularında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Belirgin Karaciğer parankim hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğer Plazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağır böbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. Tm SMZ kombinasyonu yaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlara verilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatif erythema multiforme (Stevens Johnson sendromu), toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminan karaciğer nekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarı durumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri ve folik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancak fetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasında verilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırı duyarlılık) anneye sağlayacağı terapötik zarara karşı tartılarak verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatit ve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür.Karın ağrısı ve anoreksi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aynı zamanda başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TmS’nin protrombin zamanını uzatabildiğin bildirilmiştir. TmSMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksat plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böylece serbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. Tm SMZ hipoglisemik ilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometazin alan hastaların SMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.

Doz Önerisi:

 Mikrosid Süspansiyon: Sabah ve akşam, yemeklerden sonra alınır. 6 hafta 5 ay arasındaki çocuklara günde 2 kez yarım ölçek, 6 ay 5 yaş arasındaki çocuklara günde 2 kez 1 ölçek, 6 yaş 12 yaş arası çocuklara günde 2 kez 2 ölçek uygulanır. Bu dozlar ortalama günlük doz olarak kg başına 6 mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazole denk gelmektedir. Daha Ağır enfeksiyonlarda belirtilen çocuk dozları %50 oranında artırılabilir.Çocuklarda üriner bölge enfeksiyonlarında veya akut otitis media standart doz 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol, 24 saatte iki eşit doza bölünerek 10 gün süreyle kullanılabilir. Bu doz aynısı Shigellosis tedavisinde 5 gün kullanılır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...