Miflonide

Miflonide

İnhaler Kapsül

NovartisPharma

Budezonid

Ambalaj: 200µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler

: : 400 µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler.

Endikasyon: Altta yatansolunum yolları enflamasyonunun kontrolü için sürek tedavisindeglukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlıhastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlı kişilerde ve aktif veyasessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalara, inhale edilen budezonidtedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenliolarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidlerveya bude-zonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olmadıkçagebelikte kullanılmamalıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir.

Yan Etkileri: Boğazda hafif bir irritasyon,öksürük ve ses kısıklığı gö-rülebilir. Orofarenkste kandida enfeksiyonugelişebilir. Çok seyrek olarak bazı hastalarda lokal kortikosteroidtedavisine bağlı olarak deri reaksiyonları (ürtiker, kızarıklık,dermatit gibi) gö-rülebilir. Çocuklarda sinirlilik, aşırı hareketlilik,depresyon ve davranış bozuklukları gibi psikiyatrik belirtilergözlenmiştir.

Doz Önerisi: Doz kişiye göre, astımın kontrol edilmesi için gerekenen düşük düzey elde edilecek şekilde ayarlanmalıdır. Astımın kontrol edilebilmesiiçin budezonid düzenli olarak her gün alınmalıdır.İlaçAerolizerile uygulanmalıdır.Erişkinlerde: Normal sürek dozu günde iki kez200-400 µg'dir. Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroidtedavisinden budesonid inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oral kortikosteroidtedavi dozu azaltıldığında, günlük doz 2-4 eşit bölümde azami 400-1600 µg'yeyükseltilebilir.Çocuklar: Normal sürek dozu günde iki kez 100-200 mikrogramdır.Azami günlük doz 800 µg'dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.