Micardis

Micardis

Tablet

Boehringer Ingelheim

Telmisartan

Ambalaj: 80 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: PritorTablet: 80 mgx28tablet(GSK).

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Telmisartanaaşırı duyarlığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde, biliyer obstrüktifbozukluklarda, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrekyetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Böb-rekfonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serumdüzeylerinin periyodik gözlemi önerilmektedir. Telmisartan büyük oranda safraile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliğiolan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal kanama klinikçalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve genellikle başlangıçtagastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Taşıt veya makinekullanılacağı zaman alınan antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman başdönmesi ve sersemlik oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinaladvers etkiler, özellikle diyare görülebilir. Bronşit, uykusuzluk, artralji,anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü, hastaların%1’inden fazla görülmüştür. Tek bir olguda anjiyoödem bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Telmisartandiğer antihipertanisf ajanların hipotansif etkilerini artırabilir. Lityumun anjiyotensindönüştürücü enzim inhibitörleriyle birlikte kullanımı sırasında serumlityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen doz günde bir kez 40 mg’dir. Bazıhastalar 20 mg’lik günlük doz ile yarar sağlayabilirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.