Micardis

Micardis

Micardis nedir ne için kullanılır, Micardis nasıl kullanılır, Micardis ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Telmisartan

Ambalaj:

 80 mgx28 tablet.

Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Telmisartan Aşırı duyarlılığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde, biliyer obstrüktif bozukluklar da, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Böbrek Fonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serum düzeylerinin periyodik gözlemi önerilmektedir. Telmisartan büyük oranda safra ile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal kanama klinik çalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve genellikle başlangıçta gastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Taşıt veya makine kullanılacağı zaman alınan antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman baş dönmesi ve sersemlik oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gastrointestinal Advers etkiler, özellikle diyare görülebilir. Bronşit, uykusuzluk, artralji,anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü, hastaların%1’inden fazla görülmüştür. Tek bir olguda anjiyoödem bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Telmisartan Diğer antihipertansif ajanların hipotansif etkilerini arttırabilir. Lityumun anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile birlikte kullanımı sırasında serum lityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde önerilen doz günde bir kez 40 mg’dir. Bazı Hastalar 20 mg’lik günlük doz işe yarar sağlayabilirler.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...