Microgynon

Microgynon

Draje

Schering

Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg

Ambalaj: 21draje.

Eşdeğeri:

LoOvralDraje: 21 draje(Wyeth).

Endikasyon: Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir yumurtanın olgunlaşmasıönlenir. Rahim boynu salgısı, erkek tohum hücrelerinin geçişinizorlaştıracak şekilde katılaşır. Bun-dan başka rahim içi derisi,döllenmiş bir yumurtanın kabulü için yeterli derecede hazırlanmaz.Böylece, çeşitli yönlerden gebelik önlenmiş olur.

Kontra Endikasyon: Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli karaciğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tümö-rü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı aşırı duyarlık.

Uyarılar: Laktasyon,miktarda azalmaya ve sütün bileşiminde değişikliğe yol açabileceğinden, kombineoral kontraseptifler tarafından etkilenebilir. Bu yüzden emziren annebebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikleönerilmemelidir.

Yan Etkileri: Memedehassasiyet, ağrı, salgı; baş ağrısı, migren, libidoda değişiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vajinal salgıda değişiklikler,çeşitli deri hastalıkları, sıvı tutulumu, vücut ağırlığında değişiklik, aşırıduyarlılık reaksiyonu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etkileşmeleri, çekilme kanamalarınave oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etki hidantoinler,barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ile gösterilmiştir.Okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında da kuşkular vardır.

Doz Önerisi: Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, hergün yaklaşıkaynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca hergün bir draje alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla çekilmekanamasının izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama genellikleson drajenin alınmasını takiben 2.-3. gün başlar ve bir sonraki paketebaşlandığında kesilmemiş olabilir. Eğer kullanıcı drajesini almakta 12 saattendaha az geç kalmışsa, kontraseptif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanır hatırlanmazdraje alınmalı ve sonraki drajeler de her zamanki gibi alınmaya devamedilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.