Mivacron

Mivacron

Enjektabl

GSK

Mivakuryum klorür

Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 Ampul

: : 20 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak trakeal entübasyonu sağlamak, iskelet kaslarınıgevşetmek ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.

Kontra Endikasyon: Mivakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Mivakuryum, atipikplazma kolinesteraz için homozigot olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Mivakuryum, sadece uygun genelanestezi ile birlikte ve deneyimli bir anestezist tarafından veyaonun yakın denetimi altında, endotrakeal entübasyon ve yapay solunumiçin uygun olanakların varlığında uygulanmalıdır. Gebelikte anneyesağlaması beklenen potansiyel yararları fetüs üzerinde olasırisklerden fazla ise kullanılabilir. Sezaryen sırasında mivakuryumkullanımıyla ilgili bir tecrübe yoktur. Mivakuryumun anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Deride kızarıklık, eritem, ürtiker,hafif geçici hipotansiyon, geçici taşikardi veya bronkospazm gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Mivakuryum tarafından oluşturulannö-romusküler blok, enfluran, izofluran ve halotan gibi inhalasyonanestezikleriyle uzatılabilir. Nondepolarizan nö-romuskülerblokun şiddet ve/veya süresi aşağıdakilerle etkileşim nedeniyleartabilir ve enfüzyon gereksinimleri azalabilir: Aminoglikozid,polimiksin, spektinomisin, tetrasiklin, linkomisin ve klindamisingibi antibiyotikler; propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain,prokainamid ve kinidin gibi antiaritmik ilaçlar; furosemid ve olasılıklatiyazitler, mannitol ve asetazolamid gibi diüretikler; magnezyumtuzları, ketamin, lityum tuzları; trimetafan ve heksametonyum gibiganglion blokeri ilaçlar. Antimitotik ilaçlar, MAO inhibitörleri,ekotiyopat iyodür, pankuronyum, organofosfatlar, antikolinesterazlar,bazı hormonlar ve bambuterol mivakuryumun nö-romusküler bloker aktivitesiniuzatabilir. Antibiyotikler,bblokerler (propranolol, osprenolol), antiaritmikilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin,dpensillamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoinve lityum, miyastenia gravisi şiddetlendirebilir veya gizli miyasteniagravisi ortaya çıkarabilir veya gerçekten bir miyastenik sendromuindükleyebilir. Kronik fenitoin veya karbamazepin tedavisi uygulananhastalarda blok başlangıç süresi uzayabilir ve blok süresi kısalabilir.Süksametonyum klorür gibi depolarizan bir kas gevşeticinin birlikteuygulanması uzun antikolinesteraz ilaçlarla tersine çevrilmesigüç, kompleks bir bloka neden olabileceğinden, nondepolarizan nö-romuskülerblokerlerin nö-romusküler blok etkilerini uzatmak için bu gibi depolarizankas gevşetici ilaçlar uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi: Narkotik anestezi uygulanan erişkinlerde ulnarsinir stimülasyonuna ‘adductor pollicis’ tek seğirme yanıtında%95 supresyon (ED95) meydana getirecek ortalama doz 0.07 mg/kg’dir(0.06-0.09 mg/kg). 0.2 mg/kg’lik bir doz, 30 saniyede verildiğinde,2.0-2.5 dakikada trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşullarısağlar. 0.25 mg/kg’lik bir doz, bö-lünmüş dozlar şeklinde verildiğinde(0.15 mg/kg ardından 30 saniye sonra 0.1 mg/kg), ilk doz porsiyonun verilmesininbitişinin ardından 1.5-2.0 dakika içinde trakeal entübasyon içiniyi veya mükemmel koşulları sağlar. Sağlıklı yetişkinlerde önerilenbolus dozu 0.07-0.25 mg/kg’dir. Nö-romusküler blok süresi doza bağlıdır.0.07, 0.15, 0.20 ve 0.25 mg/kg’lik dozlar sırasıyla yaklaşık 13, 16, 20ve 23 dakika süreyle, klinik olarak etkili blok sağlar. 0.15 mg/kg’yekadar olan dozlar 5-15 saniyede verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.