Miyadren

Miyadren

IM

Ampul

Fako

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri: Deflamat IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Diclomec IM Ampul: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul(Abdi İbrahim);Dikloron IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Deva);VoltarenIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(Novartis Pharma).

Miyadren

Enterik Draje

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 50mgx30 draje.

Eşdeğeri:

DikloronEnterik Tablet: 50 mgx30 Tablet(Deva).

Miyadren

Retard Tablet

Diklofenak sodyum

Ambalaj: 100mgx10 ve 30 tablet.

Eşdeğeri:

Diclomec SR Yavaş SalımlıTablet: 100 mgx10 tablet(Abdi İbrahim);Dikloron Retard Tablet: 100 mgx10 tablet(Deva);VoltarenRetard Tablet: 100 mgx10 ve 30 tablet(Novartis Pharma).

Endikasyon: Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondil artrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklemdışı romatizma; akutgut atakları; ağrılı posttravmatik ve postoperatif enflamasyon veşişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneğinfaringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklardayardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığıtedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başınaateş, bir endikasyon değildir.

Kontra Endikasyon: Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinitleri asetilsalisilik asitveya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilenhastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Peptik ülseri düşündüren birhikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinalhastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmışolan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renalkan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyleyaşlı hastalar kadar kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliğiolan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyatve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda daözel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bileanafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonlarıbaşlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santralsinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar gö-rülen hastalar, araçve makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin1. üç aylık dö-neminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık dö-neminde verilmemelidir. Emziren annelerdekullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Epigastrikağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz veiştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri dö-küntüleri gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Digoksinve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucudiüretiklerle birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleriyükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlarıbirlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunuayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik reaksiyonlarbildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkatedilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi: Miyadren Ampul: Başka bir şekilde önerilmemişse, erişkinlerdekural olarak günde 1 Ampul önerilir. Gluteal kasın üst dış kadranınaderin olarak enjekte edilir. Ağır olgularda (örneğin kolik) farklıolarak, birkaç saat aralıkla aynı gün içinde 2 Ampul (herbiri farklıkalçaya) enjekte edilebilir. Günlük maksimum 150 mg dozu aşmamaküzereMiyadrenAmpul, Tabletveya draje formları ile kombine kullanılabilir.Miyadren Ampultedavisi 2 günü geçmemelidir.Tedavi oral müstahzarlarla sürdürülebilir. Kesinlikle damar içineuygulanmaz. Çocuklarda kullanılmaz.

MiyadrenRetard Tablet: Günde1 adetMiyadrenRetard 100 mg Tabletbö-lünmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Gerektiğindegünlük dozMiyadren25 mg veya 50 mg enterik kaplı drajeler ile 150mg’ye çıkarılabilir.Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.